feedback

Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

transport@beocontrol.com

Avio i kontejnerski transport robe Australija

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe u Australiju. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju nam da transport robe u Australiju organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Transport robe Australija
Kompanija Beocontrol konstantno ulaže u nove tehnologije koje garantuju bezbednost transporta robe, kao i u dobre partnersk odnose sa saradnicima u
Australiji koji našim klijentima garantuju najkvalitetniju uslugu.

Posedujemo neophodno znanje, opremu i dozvoli, tako da, pored konvencionalne robe, organizujemo transport u Australiju specijalnih tereta, rasutog tereta,
robe koja je zahteva strogo određene i kontrolisane temperaturne uslove tokom transporta, tako i opasnih materija.

Dovoljno je da naši klijenti kažu u kom roku im je roba potrebna i koje su početna i krajnja destinacija, a mi ćemo za njih pronaći najpovoljniju rutu
transporta.


Transport robe za/iz Australije organizujemo kao:

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava jeftin transport manje količine robe na dugačkim relacijama. U uslovima kada pošiljka zahteva deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski i tranzitno vreme isporuke nije od veće važnosti, optimalno rešenje je prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom, koordinacija isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, organizacija popunjavanja teretnice, organizovanje izvoznog carinjenja, predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, praćenje kretanja broda do luke iskrcaja, organizacija istovara.


Uz uslugu transporta robe u Australiju, kompanija Beocontrol svojim klijentima nudi i da umesto njih obavi i sve prateće poslove:

  • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
  • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
  • Utovar/istovar robe
  • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
  • Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije
  • Obavljanje carinske procedure i svih špediterskih radnji
  • Distribucija
  • Praćenje pošiljki tokom transporta
  • Obaveštavanje klijenta o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Klijenti kojima je potrebno mesto za skladištenje robe pre ili nakon transporta u Australiju, kompanija Beocontrol nudi preko 1,000m2 moderno opremljenog i funkcionalnog magacinskog prostora.

U saradnji sa našim partnerima, adekvatno skladište za svoje klijente možemo pronaći bilo gde u Australiji.

Za kvalitet usluga koje pružamo, kao i za bezbednost robe tokom transporta u Australiju, kompanija Beocontrol klijentima prilikom potpisivanja ugovora izdaje pravnu garanciju, a robu, po želji klijenata i dodatno osiguravamo u Basler ili Uniqa osiguravajućim kućama.

Ukoliko Vam je potreban avio ili kontejnerski transport robe u Australiju ili razmišljate o tome da svoj posao proširite i na ovo tržište, dozvolite nam da za Vas napravimo ponudu i uverimo Vas u svoj kvalitet i pouzdanost.

Vaš zahtev za ponudu avio i vodenog transporta robe iz Australije i eventualna pitanja možete poslati na transport@beocontrol.com