feedback

Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

transport@beocontrol.com

Vangabaritni transport

serveriTransport specijalnih, teških tereta zahteva iskustvo i posebnu opremu, jer dimenzije i specifične karakteristike samog tereta zahtevaju posebnu opreznost već pri zaštiti, pakovanju i prenosu stvari iz objekta u kome se nalaze.

Kompanija Beocontrol poseduje dugogodišnje iskustvo u prenosu specijalnih tereta i poseduje najsavremeniju opremu koja nam omogućava lakše manipulisanje teretima.

U specijalne terete ubrajamo:

 • Klaviri (mali, pianino, polukoncertni, koncertni)
 • Sefovi, kase, bankomati,
 • Različiti agregati, čileri, kompresori, kotlovi, pumpe,
 • Rashladni i klima uređaji,
 • Akvarijumi i velike staklene površine i prozori,
 • Tehnička oprema (audio-video oprema, automati i konzole, fotokopir aparati, ploteri, skeneri, projektori…)
 • Razne betonske, metalne ili aluminijumske konstrukcije i delovi,
 • Različiti kontejneri

 

Za svoje klijente kompanija Beocontrol obavlja kompletnu uslugu sledećih  transporta :

Posedujemo svu neophodnu opremu za rukovanje specijalnim teretima: hidraulične dizalice i liftove, sve vrste i tipove viljuškara, telehendere, platformske viljuškare, teleskopske viljuškare, terenske viljuškare, dizel viljuškare, električne viljuškare, plinske viljuškare, najrazličitije kranove, kuke i dizalice za manipulaciju, specijalne zahvatne uređaje, različite robote i mašine, kao i opremu za stepenice i razne nepristupačne terene. Naš specijalno obučen tim će bez problema izvršiti sve neophodne operacije za pripremu, pozicioniranje, utovar i istovar svih vrsta tereta I pozicioniranje na željenu lokaciju u objektu ili van njega.

Iznajmljivanje viljuškara

vangabaritni transport

Za svoje klijente kompanija Beocontrol obavlja kompletnu uslugu transporta specijalnih tereta:

 • Izrada plana za realizaciju zahteva,
 • Profesionalno pakovanje, zaštita i obezbeđivanje tereta
 • Pronalaženje optimalne rute za transport tereta,
 • Organizacija utovara sa neophodnom opremom i uz pomoć stručnog i opremljenog kadra,
 • Transport na željenoj relaciji,
 • Organizacija istovara na željenoj lokaciji

Za prenos tereta težine preko 350 kg unutar objekta koristimo savremenu opremu sa specijalnom zaštitom od habanja podova. Svojim klijentima omogućavamo da tokom transporta prate svoju pošiljku putem GPS-a u realnom vremenu.

Sa 1,000m2 magacinskog prostora, kompanija Beocontrol je u mogućnosti da svojim klijentima omogući i skladištenje specijalnih tereta pre ili nakon transporta u našim logističkim centrima u Srbiji. Naša skladišta poseduju najsavremeniju opremu, kao i sigurnosne sisteme.

Kompanija Beocontrol svojim klijentima garantuju bezbednost i isporuku specijalnih tereta. Naši klijenti prilikom potpisivanja ugovora dobijaju pravnu garanciju da će posao biti obavljen u skladu sa dogovorom, kao i da će biti obeštećeni u slučaju nastanka štete.

Za transport specijalnih tereta, klijentima možemo omogućiti i dodatno osiguranje kod najvećih osiguravajućih kuća sa kojima Beocontrol ima potpisane ugovore.

Transport vangabaritnog tereta podleže određenim zakonskim ograničenjima koja se odnose na same dimenzije tereta, način na koji se teret sme prevoziti, transportnu relaciju kojom se vozilo kreće, kao i doba dana kada je dozvoljeno vršiti transport.

U vangabaritne terete ubrajamo:

 • Najrazličitiju opremu i mašine velikih gabarita,
 • Kombajni, traktori i druga vozila velikih dimenzija,
 • Kiperi, damper ili veliki utovarivači,
 • Razna priključna i radna vozila i oprema,
 • Kranovi, dizalice, razni delovi i oprema,
 • Betonske i metalne konstrukcije ili njihovi delovi,
 • Silosi, kotlovi, pogoni,
 • Dugački i šipkasti materijali, velikih dužina i težina,

U vangabaritne prevoze se ubrajaju svi tereti čije karakteristike izlaze iz gabarita standardnih vozila za transport.

Dužina vozila i tereta
12m za solo kamion
16,5m za tegljač sa poluprikolicom
18m za kamion sa prikolica
Širina vozila i tereta
2,5m za sve vrste vozila
Visina vozila i tereta
4m za sve vrste vozila
Težina vozila i tereta
40t za 2+3 osovine vozila

 

Za vangabaritne terete nudimo:

 • Profesionalnu zaštitu i obezbeđivanje vangabaritnog tereta na celom transportnom putu
 • Organizacija utovara i istovara na željenoj lokaciji
 • Pronalaženje optimalne trase za transport
 • Pribavljanje svih neophodnih dozvola za kretanje vangabaritnog tereta
 • Obavljanje kompletne carinske procedure
 • Obezbeđivanje neophodne tehničke i policijske pratnje
 • Transport na željenoj relaciji
 • Pozicioniranje tereta po želji

U međunarodnom transportu specijalnih tereta potrebno je poznavati ograničenja svake tranzitne zemlje. Kompanija Beocontrol upoznata je sa svim zakonskim pravilima i procedurama i svaku ponudu formira individualno, u zavisnosti od karakteristika tereta, destinacije na koju se teret prevozi, neophodne opreme i pratnje.

Za formiranje ponude za vangabaritni prevoz potrebno je detaljno se upoznati sa svim karakteristikama tereta (dimenzije, težina, gabarit, specifične osobine, posebni uslovi transporta i obezbeđivanja tereta…) kao i sa karakteristikama transportne relacije.
Postupak za pribavljanje dozvola je specifičan za svaku zemlju i traje od 15 do 30 dana.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na telefon 011 210 60 00 ili na

transport@beocontrol.com