feedback

Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

transport@beocontrol.com

Instalacija vetrenjača predstavlja kompleksan projekat u kojem je najvažniji stručni kadar. Nakon kreiranja celog projekta, utovara delova za vetrenjaču i dopremanje delova na mesto istovara, pristupa se instalaciji vetrenjača. Instalacija vetrenjača se sprovodi uz konstantan nadzor stručnog kadra, koji je završio obuku za instalaciju vetrenjača i poseduje višegodišnje iskustvo.

Instalacija vetrenjaca

Instalacija vetrenjača se odvija uz poštovanje najviših standarda bezbednosti. Instalaciju vetrenjača smo sposobni da radimo i u kooperaciji sa drugim kompanijama.