Avio i kontejnerski transport robe Alabama

transport-robe-alabama
Alabama, savezna država SAD-a, je poznata kao i agrarno-industrijska zemlja. Nalazi se među vodećim proizvođačima voća i povrća. Njena prostranstva su pogodna i za filmsku industriju. Imajući u vidu ove činjenice, odlučili smo se da omogućimo efikasan prevoz robe do Alabame, Montgomerija kao glavnog grada, kao i drugih gradova ove države SAD-a.

Izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat kao i sertifikat ovlaštene firme. Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

 

               

 

Postoji i mogućnost pakovanja robe na plastične palete, pri čemu je roba upakovana i vakumirana streč folijom. Ovaj način pakovanja je jeftiniji i utiče na smanjenje ukupnih troškova transporta.

 

 

Tokom prethodnih godina, trudili smo se da usavršimo usluge prevoza više vrsta robe ka Alabami. Stoga, možemo d se pohvalimo efikasnom i veoma povoljnom uslugom prevoza robe za privatna i fizička lica.

U našem voznom parku nalaze se odgovarajuća vozila za različite vrste robe, poput manjih pošiljki, umetnina, biljaka, životinja ali i hrane i opasnih materija.

Naše usluge podrazumevaju i pomoć u procesu carinjenja. To doprinosi lakšem i bržem završetku ovog procesa.

Unapredili smo se i u IT segmentu, tako da Vašu pošiljku možete pratiti tokom celokupne rute prevoza. Garantujemo poštovanje svih bezbednosnih normi kao i posedovanje svih sertifikata kada je reč o osoblju koje je uključeno u prevozu robe i uopšte logistici.

Uslugu prevoza robe obavljamo na celoj teritoriji Alabame, a za vas možemo da prevezemo:

 • Manje pošiljke koje ne zauzimaju mnogo tovarnog prostora;
 • Vangabaritne i specijalne terete (sefovi, mašine, kase… )
 • Skupoceni nakit, umetničke slike i razne umetnine;
 • Opasne materije koji zahtevaju specijalno vozila i poseban sistem obezbeđenja pošiljke kao i difuzni teret ;
 • Hrana, sirovine i ostala roba koja pri transportu zahteva određeni temperaturni režim.
 • Biljke i životinje
 • Posmrtne ostatke

Pored medjunarodnog transporta robe, u prilici smo da Vam ponudimo i dodatne usluge. Od nas možete očekivati skladištenje robe, pakovanje, utovar kao i sledeće usluge:

 • Skladištenje robe na kratak vremenski period ili pak dugoročno
 • Logistička podrška tokom celog procesa transporta robe
 • Pakovanje robe specijalnim folijama radi dodatne zaštite od udarca
 • Vođenje i sređivanje kompletne carinske dokumentacije i svih neophodnih dozvola za medjunarodni transport robe;
 • Medjunarodna selidbe po sistemu ‘’ključ u ruke’’.
Vaš zahtev za ponudu avio i vodenog transporta robe u/iz Amerike i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe