Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

transport-robe-arkanzas

Arkansas je zemlja sa najvećom proizvodnjom pirinča ali pored toga ne zaostaje ni u šumarstvu. Razvoj ovih segmenata proizvodnje bio nam je dovoljan parametar da opremimo vozila i omogućimo prevoz robe ka/iz Arkansasa.

U našem voznom parku nalaze se modernizovana vozila za prevoz robe na međunarodnim rutama. Trudimo se da uspostavimo efikasan prevoz robe ka svim dražavama u SAD-u.

Posedujemo sve neophodne sertifikate o bezbednosti a iza nas stoji višegodišnje iskustvo i znanje u prevozu robe i uopšte logistici.

Nudimo Vam prevoz više vrsta robe, poput nameštaja, biljnih i životinjsikh vrsta, opasnih materija, hrane, umetnina i drugo.

Usluge nudimo malim i srednjim preduzećima, velikim kompanijama kao i fizičkim licima po sistemu „ključ u ruke“. Pored usluge prevoza nudimo Vam i dodatne usluge. Pre svega mislimo na utovar robe, pakovanje, eventualno skladištenje i slično.

Izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat kao i sertifikat ovlaštene firme. Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

 

               

 

Postoji i mogućnost pakovanja robe na plastične palete, pri čemu je roba upakovana i vakumirana streč folijom. Ovaj način pakovanja je jeftiniji i utiče na smanjenje ukupnih troškova transporta.

 

 

 

Da bismo vam olakšali slanje vaše robe u Arkanzas, možemo umesto vas da pripremimo svu carinsku dokumentaciju za robu koja se šalje kao i sve potrebne dozvole za medjunarodni transport robe. Tu smo takođe da vas propratimo kroz ceo proces medjunarodnog transporta, bićemo vaše oči i uši za vreme putovanja pomoću modernih vozila i GPS uređaja pomoću koga ćemo u svakom trenutku znati gde se nalazi pošiljka. Takođe, ukoliko dođe do nepredviđenih situacija na putu, tu smo da propratimo i rešimo svaku situaciju.

Uz pomoć naših specijalnih vozila, u mogućnosti smo da prevezemo sve vrste tereta, od specijalnih do vangabaritnih tereta poput konstrukcija, sefova ili kasa, tereta koji zahtevaju specijalan temperaturni režim tokom celog putovanja, opasne i zapaljive materije, skupocene stvari poput umetničkih slika, nakita itd…

Takođe, možemo da prižimo dodatne usluge pakovanja i zaštite robe, medjunarodnih i diplomatskih selidbi, logističku podršku tokom celog transporta i još mnogo toga.

Nazovite nas i proverite!

Vaš zahtev za ponudu avio i vodenog transporta robe u/iz Amerike i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com