Avio i kontejnerski transport robe u Angvilu

Angvila ili Angilja (Ostrvo Zmija),  najsevernije je Levardovo ostrvo Malih Antila, u Karipskom moru. Angvila je Britanska prekomorska teritorija sa Elizabetom II  kao monarhom, koju na ovom ostrvu  predstavlja guverner. Lokalno izabrani Glavni ministar ostrva služi kao šef vlade. Glavne grane industrije ostrva su ribolov i turizam, sa bankarstvom koje igra sve veću ulogu u ekonomiji ove ostrvske zemlje.

Kompanija Beocontrol jedna je od najuspešnijih kompanija u regionu kada je u pitanju transport robe u/iz Angvile. Dugogodišnje iskustvo, poznavanje tržišta i odlična saradnja sa partnerima u Angvili garantuju da svojim klijentima uvek možemo ponuditi najkvalitetniju uslugu po povoljnim cenama.

U skladu sa potrebama klijenata transport robe u Angvilu i obratno oganizujemo kao:

 Avio transport:

Beocontrol nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo najbolju ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i klijentima pruža povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

 Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlaštene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Naša ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na dogovorenoj destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe u Angvilu i obratno:

–  Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

– Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene  destinacije

– Utovar/istovar robe

– Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

– Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije

– Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

– Distribucija

– Praćenje pošiljki tokom transporta

– Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Beocontrol poseduje preko 1,000m2 sopstvenog magacinskog prostora, pa nudi i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Izdajemo i garanciju kako za kvalitet transportnih usluga, tako i za
bezbednost Vaše robe. Takodje, robu koju transportujemo dodatno možemo osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler,  sa kojima imamo potpisane ugovore.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe u Angvilu i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe