Avio i kontejnerski transport robe u Arubu

Aruba je ostrvo koje se nalazi na krajnjem jugu Karipskog mora, udaljeno  oko 29 km severno od obale Venecuele. Aruba je duga oko 32 km u pravcu severozapad-jugoistok. Ona je pored Holandije i Holandskih Antila jedan od tri ravnopravna dela. Stanovnici Arube, kao i stanovnici drugih delova Holandskih Antila, imaju holandsko državljanstvo. Kao i druga dva dela Holandije, Aruba ima vlastiti ustav i svoju vladu, te uživa potpunu unutrašnju autonomiju. Glavni i najveći grad je Oranjestad.

Aruba ima jedan od najviših životnih standarda u zoni Karipskog mora. Od 1915. do oko 1955. na Arubi je dobijanje zlata bila najvažnija privredna grana. Tek 1990. godine se počelo sa eksploatacijom nafte. Danas je to najvažnija privredna delatnost na Arubi. Ostala industrija se oslanja pre svega na duvan i proizvodnju pića. Pored toga, na Arubi ima puno offshore-banaka i firmi za obradu podataka, tzv. poreski raj.

Kompanija Beocontrol već godinama vrši transport robe u ovu udaljenu ostrvsku zemlju. Dobro poznavanje tržišta i odlična saradnja sa partnerima na Arubi garantuju da svojim klijentima uvek možemo ponuditi najkvalitetniju uslugu po povoljnim cenama.

U skladu sa potrebama klijenata transport robe do ostrva Arube i obratno oganizujemo kao:

 Avio transport:

Beocontrol nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo najbolju ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i klijentima pruža povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

 Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlaštene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Naša ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Uslugu transporta robe do ostrva Aruba kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na dogovorenoj destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe  i obratno:

–  Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

– Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene  destinacije

– Utovar/istovar robe

– Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

– Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije

– Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

– Distribucija

– Praćenje pošiljki tokom transporta

– Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Beocontrol poseduje preko 1,000m2 sopstvenog magacinskog prostora, pa nudi i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Izdajemo i garanciju kako za kvalitet transportnih usluga, tako i za
bezbednost Vaše robe. Takodje, robu koju transportujemo dodatno možemo osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler,  sa kojima imamo potpisane ugovore.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do Arube i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe