Avio i kontejnerski transport robe u El Salvador

Salvador, zvanično Republika El Salvador, najmanja je i najgušće naseljena država Srednje Amerike na obali Pacifika. Glavni i najveći grad je San Salvador. Zemljište je uglavnom planinsko sa aktivnim, ugašenim vulkanima. Najviši je Santa Ana – 2.381 m na planinskom vencu, koji se duž države pruža u pravcu zapad-istok. Salvador se graniči sa Gvatemalom na zapadu i Hondurasom na severu i istoku. U Salvadoru živi oko 6 miliona stanovnika.

Salvador ima više od 300 reka, od kojih je najznačajnija Lempa. Ova reka izvire u Gvatemali, preseca severni planinski venac, teče duž središnje visoravni, i na kraju preseca vulkanski venac na jugu i otiče u Tihi okean. Jedina je plovna reka u Salvadoru, a njen sliv zauzima gotovo polovinu površine zemlje.

U strukturi BDP-a udeo uslužnoga sektora je 59%, industrije 31%, a poljoprivrede 10%. Salvador ima hidroenergetske potencijale i geotermalne izvore, dok obradivo zemljište čini 32% državne teritorije. Glavninu poljoprivredne ponude čine kafa, šećer, žitarice, pamuk, grašak, meso i riba. U industrijskoj ponudi prevladavaju prehrambeni proizvodi, pića, naftni derivati, električna energija, tekstil, nameštaj, hemikalije i laki metali. Većinu izvoza čine kafa, šećer, tekstil, hemikalije i električna energija. Prema udelu u spoljnoj trgovini vodeći salvadorski partneri su SAD (60%), Gvatemala (10%) i Meksiko (9%).

Dugogodišnje iskustvo, poznavanje tržišta i odlična saradnja sa partnerima u Salvadoru garantuju da kompanija Beocontrol svojim klijentima uvek može ponuditi najkvalitetniju uslugu po povoljnim cenama.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Salvadora. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe do ove srednjeameričke zemlje u razvoju organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta do/iz Salvadora nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Salvadora mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Salvadora:

-Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

-Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije

-Utovar/istovar robe

-Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

-Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije

-Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

-Distribucija

-Praćenje pošiljki tokom transporta

-Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto kompanija Beocontrol poseduje preko 1,000m2 sopstvenog magacinskog prostora, u ponudi je i skladištenje pre ili nakon transporta. Mreža partnera omogućava da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati u jednoj od osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Salvadora, kao i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe