Avio i kontejnerski transport robe u Panamu

Panama je država na Panamskoj prevlaci u Srednjoj Americi. Na severu izlazi na Karipsko more (dužina obale 1 288 km), na jugu na Tihi okean (1 701 km), na zapadu se graniči sa Kostarikom (330 km), a na jugoistoku sa Kolumbijom (225 km). Obuhvata 75 517 km² teritorije, na kojoj živi oko 3,5 miliona stanovnika.

Središnjim delom Paname, od zapada prema istoku, pružaju se dva glavna planinska lanca, koja razdvajaju ovu srednjoameričku državu na atlantsko i pacifičko primorje.

Najveći deo BDP-a daje uslužni sektor (80%), a potom industrija (13%) i poljoprivreda (7%). U uslužnom sektoru prevladavaju delatnosti vezane uz Panamski kanal i slobodnu trgovinsku zonu Colón, te bankarstvo, osiguranje, registracija brodova… U Panami su izražene socijalne razlike – prema procenama Svetske banke siromašno je oko 35% stanovništva. Od prirodnih izvora Panama poseduje ležišta bakra, bogat šumski fond (mahagoni i dr.) i znatne vodene potencijale. U poljoprivrednoj ponudi prevladavaju banane, pirinač, kukuruz, kafa, šećerna trska, povrće i stoka, a u industrijskoj ponudi građevinski materijal, pića i šećer. Panama je uvoznik nafte (50 000 barela dnevno). U izvozu prevladavaju banane, šećer, kafa i odeća, a u uvozu industrijska oprema, vozila, energenti, lekovi i roba široke potrošnje.

Od izgradnje Panamskoga kanala Panama ima veliku prometnu važnost. Glavne luke su  u zoni panamskog kanala: na karipskom  ulazu nalaze se luke Colón, Cristóbal i Manzanillo International Terminal, a na pacifičkom Balboa kraj Paname. Luka Almirante na obali Karipskog mora služi prvenstveno za izvoz banana. Glavnina brodova koji plove pod panamskom zastavom pripadaju stranim vlasnicima. Panama nema međusobno povezanu mrežu železničkih pruga (ukupno 355 km). Glavna pruga vodi kroz kanalsku zonu i povezuje Tihi sa Atlantskim okeanom, dok lokalne pruge služe za izvoz banana. Putna mreža duga je 11 185 km (asfaltirano je 36%). Glavni putevi su panamski deo Panameričkeog auto-puta (Inter-American Highway), koji vodi od granice sa Kostarikom preko grada Paname do područja kraj Yavize u pokrajini Darién, i put Panama–Colón (Trans-Isthmian Highway), koji preseca Panamsku prevlaku. Međunarodni aerodrom je “Tocumén”, kraj glavnog grada Paname.

Kompanija Beocontrol od samog osnivanja ima u standardnoj ponudi  transport robe i selidbe stvari do/iz Paname.

Mreža od preko 1 000 agenata širom sveta omogućila je kompaniji Beocontrol da robu veoma brzo i jednostavno transportuje do/iz Paname sa bilo koje destinacije.

Stalne investicije kako u dobre partnerske odnose, tako i u profesionalnu opremu, omogućili su da Beocontrol ispunjava sve potrebe klijenata kada je u pitanju transport robe do/iz Paname.

Pored usluga transporta, Beocontrol obavlja i sve vrste selidbi stambenih i poslovnih prostora do/iz Paname, i to specijalizovanim vozilima.

U prilici smo da Vam ponudimo transport standardnih tereta – paletizovanih  ili nepaletizovanih,  transport specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe do ili iz Paname može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni ili vodeni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinacija ovih modela saobraćaja (drumski, železnički, avio i vodeni) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati prema potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe do/iz Paname najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored usluge transporta robe do/iz Paname, klijentima  nudimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vadjenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Pogodnost da sami klijenti, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje obavezujući se da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obeštetiti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat kao i sertifikat ovlaštene firme. Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Postoji i mogućnost pakovanja robe na plastične palete, pri čemu je roba upakovana i vakumirana streč folijom. Ovaj način pakovanja je jeftiniji i utiče na smanjenje ukupnih troškova transporta.

 

 

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Paname, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe