Avio i kontejnerski transport robe u Kolumbiju

Kolumbija je država u severozapadnom delu Južne Amerike, između Karipskog mora na severu i severozapadu (dužina obale 1760 km), Tihog okeana (1448 km) i Paname (225 km) na zapadu, Venecuele na istoku (2050 km), Brazila na jugoistoku (1644 km), Ekvadora na jugozapadu (590 km) i Perua na jugu (1496 km). Kolumbija obuhvata 1 141 748 km² teritorije, na kojoj živi oko 48 miliona stanovnika.

Kolumbija je podeljena na 3 prirodna regiona: zapadni deo obuhvata Ande, istočni deo nizije, a severni deo Karipsko visočje s uskom, močvarnom priobalnom ravnicom uz Karipsko more.

U strukturi BDP-a Kolumbije vodeći je uslužni sektor (61,4%), a potom industrijski (31,3%) i poljoprivredni (7,3%). Udeo siromašnog stanovništva smanjen je sa 49,7% (2002.), na 28% (2017.). Najveće ekonomske prednosti Kolumbije vezane su za prirodna bogatstva (nafta, gas, ugalj, rude gvoždja, nikla, bakra, zlata…, zatim smaragdi, šume, hidroenergetski potencijali). U industrijskoj ponudi su tekstil, konfekcija, naftni derivati, hemikalije, pića, hrana, cement, te zlatni i smaragdni nakit. Glavninu poljoprivredne ponude čine kafa, cveće, banane, pirinač, pšenica, kakaovac, šećer, povrće, ulje… Kolumbija izvozi kafu, naftu, cveće, ugalj, nikl, banane, nakit…, a uvozi mašine i industrijsku opremu, vozila, elektronske proizvode, robu široke potrošnje.

Glavnina robnog prometa Kolumbije odvija se putevima. Saobraćajna mreža duga je 129 485 km (20% asfaltirano). Kroz Kolumbiju prolazi Panamerički auto-put u dužini od 4985 km. Glavni putni pravci su Popayan–Bogota–San José de Cúcuta, zatim Ipiales–Cali–Medeljin–Cartagena i Bogota–Buenaventura.

Železnička mreža ima 1672 km i većina pruga prolazi središnjim, andskim delom zemlje služeći za prevoz tereta. Za vezu primorja sa unutrašnjošću vrlo je bitna saobraćajnica reka Magdalena (plovna 960 km uzvodno od Barranquille). Ukupna dužina unutrašnjih plovnih puteva iznosi 11 000 km. Na tihookeanskoj obali glavne su luke Buenaventura i Tumaco, a na karipskoj obali Barranquilla, Santa Marta i Cartagena. Kolumbija ima 12 međunarodnih vazdušnih luka: najveća je El Dorado (Bogota), drugi najfrekventniji aerodrom Južne Amerike (iza Sao Paola, Brazil).

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Kolumbije. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe do Kolumbije  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Kolumbije nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Kolumbije, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Kolumbije:

-Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

-Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije

-Utovar/istovar robe

-Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

-Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije

-Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

-Distribucija

-Praćenje pošiljki tokom transporta

-Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Kolumbije, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe