Avio i kontejnerski transport robe u Paragvaj

Paragvaj je država u Južnoj Americi, koja se na severu graniči sa Bolivijom (dužina granice 750 km). Od Argentine (dužina granice 1 880 km) na jugozapadu odvajaju je reke Pilkomajo i Paragvaj, a od Brazila (dužina granice 1 290 km) na istoku i jugoistoku većim delom reke Paragvaj i Parana. Obuhvata 406 752 km² teritorije, na kojoj živi skoro 7 miliona stanovnika.

Paragvaj je pretežno nizijska zemlja, smeštena skoro u sredini južnoameričkog kontinenta (“srce Amerike”). Leži na visoravni koju reka Paragvaj deli na istočni i zapadni deo. Na severozapadu je ravni i retko naseljeni Gran Čako, dok je istok reljefno raznolikiji (na jugoistoku se nalazi najviši vrh, Kero Pero, visok 842 m) i naseljeniji (u njemu živi 95% paragvajskog stanovništva).

Paragvaj je među najsiromašnijim latinskoameričkim zemljama. Ekonomski razvoj opterećuju političku nestabilnost, visoka stopa kriminala i korupcije, nerazvijenost tržišta… Paragvaj ima privredu sa velikim sektorom sive ekonomije zbog tradicionalno nižih cena nego u susednom Brazilu i Argentini. Prema podacima Svetske banke siromašno je oko 35% stanovništva. Od prirodnih bogatstava značajni su hidroenergetski potencijali, šume, gvozdena ruda… U strukturi BDP-a industrija ima udeo od 25%, poljoprivreda 27%, a usluge 48%. U poljoprivrednoj ponudi prevladavaju pamuk, šećerna trska, soja, kukuruz, pšenica, duvan, tapioka, voće, drvo i meso, a u industrijskoj ponudi šećer, jestivo ulje, cement, informatička oprema i delovi, tekstil, pića, drvna građa, nameštaj, čelik i električna energija. Glavninu izvoza čine soja, pamuk, meso, jestivo ulje, drvo, koža i električna energija. U uvozu prevladavaju nafta, vozila, cigarete, telekomunikaciona i informatička oprema, oružje, industrijski i poljoprivredni strojevi, te roba široke potrošnje.

Odlične su prometne veze reka Paran i Paragvaj, sa glavnom lukom  Asunsion. Dužina železničke mreže iznosi svega 36 km. Od ukupno 29 500 km puteva, 15 045 km je asfaltirano. Panamerički auto-put prolazi kroz Paragvaj u dužini od 705 km. Vrlo je živ unutrašnji vazdušni saobraćaj sa najfrekventnijim aerodromom blizu prestonice Asunsion. Gradsko područje se zove Gran Asuncion. U gradskom području ima više od 2 miliona stanovnika. Zanimljivo je da je 65% stanovništva ovog grada mlađe od 30 godina. Grad predstavlja glavni industrijski i kulturni centar zemlje. Lokalna proizvodnja obuhvata proizvodnju obuće, tekstila i duvanskih proizvoda.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Paragvaja. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe i selidbe stvari do Paragvaja  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Paragvaja nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Paragvaja, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL) 

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Paragvaja:

 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Paragvaja, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

 

Posetioci sajta koji su videli ovu stranicu takođe su posetili:

               

 

Zahtev za transport robe