Avio i kontejnerski transport robe u Surinam

Surinam je država u severoistočnom delu Južne Amerike, između Atlantskog okeana na severu, Gvajane (dužina granice 600 km) na zapadu, Brazila (593 km) na jugu i Francuske Gvajane (510 km) na istoku. Obuhvata 163 820 km² teritorije, na kojoj živi preko pola miliona stanovnika. Glavnina stanovništva živi u priobalnom području, gde na 15,8% teritorije živi čak 90% stanovnika. Središnji i južni deo Surinama retko su naseljeni.

Duž približno 380 km duge obale Atlantskog okeana pruža se uska i niska ravnica (mestimično i ispod nivoa mora), prekrivena peskovitim i muljevitim naslagama. Isušivanjem močvarnog tla priobalna nizija je postala glavno poljoprivredno područje zemlje. U južnom delu nalaze se bogata ležišta boksita.

Zbog slabe obrazovanosti radne snage i zaostalog ekonomskog sistema, Surinam je jedna od siromašnijih južnoameričkih zemalja. Prema proceni Svetske banke siromašno je oko 60% stanovništva. Od prirodnih bogatstava ova južnoamerička zemlja ima boksit, zlato, bakar, gvozdenu rudu, tropsko drvo, riblji fond i hidroenergetske potencijale. U poljoprivredi se ostvaruje 10% BDP-a, u uslužnom sektoru 45%, te u industriji 45% (proizvodnja boksita i zlata daje 25% BDP-a). Glavni poljoprivredni proizvodi su pirinač, banane, kokosov orah, agrumi i meso. Najznačajniji industrijski proizvodi su boksit, zlato, nafta i riblje prerađevine. Izvoz boksita donosi oko 70% deviznih prihoda Surinama.

Putna mreža duga je oko 5 000 km (26% asfaltirano) i razvijena je uglavnom u priobalnom području. Glavna saobraćajnica je između Nieuw-Nickeriea na zapadu i Albine na istoku, sa odvajanjem iz Paramariba do Brokoponda. Postojeće železničke pruge, od Onverwachta do Bronswega te od Apoere do planine Bakhuis, ne služe javnom prometu. Međunarodna  aerodrom “Zanderij” nalazi se južno od prestonice Paramaribo. Dužina  unutrašnjih plovnih puteva je 1 200 km (donji tokovi većih reka plovni su i za prekokeanske brodove). Glavne morske luke su Paranam i Paramaribo.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Surinama. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe i selidbe stvari do Surinama i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz  Surinama nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Surinama, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

Izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat kao i sertifikat ovlaštene firme. Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Postoji i mogućnost pakovanja robe na plastične palete, pri čemu je roba upakovana i vakumirana streč folijom. Ovaj način pakovanja je jeftiniji i utiče na smanjenje ukupnih troškova transporta.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe u Surinam:

 • -Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • -Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • -Utovar/istovar robe
 • -Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • -Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije
 • -Obavljanje carinske procedure i svih špediterskih radnji
 • -Distribucija
 • -Praćenje pošiljki tokom transporta
 • -Obaveštavanje klijenta o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

S obzirom na to da posedujemo preko 1,000m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje i ulili Vam sigurnost da će Vaša roba u našim rukama biti sigurna, izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge tako i za
bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo dodatno možemo osigurati u jednoj od osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore.

Ukoliko ste zainteresovani za izvoz ili uvoz robe, kontaktirajte našu kompaniju i dozvolite nam da Vam dokažemo da možemo biti Vaš najpouzdaniji
partner.

Vaš zahtev za ponudu avio i vodenog transporta robe iz Surinama eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe