Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Avio transport robe

Kompanija Beocontrol dugi niz godina bavi se avio transportom robe i sa poznatim aviokompanijama ima zaključene ugovore po posebnim uslovima, tako da prevoz robe svojim klijentima nudi sa specijalnim pogodnostima.

Avio transport Srbija

Uzimajući u obzir da je našim klijentima potreban brz način transporta, uslugu avio transporta vršimo ka svim destinacijama, a u preuzimanje i dostavu robe realizujemo u najkraćem roku.

Avio transport robe kompanija Beocontrol organizuje kao direktan ili kombinovan transport .

Ukoliko mesto preuzimanja robe nije grad u kome se nalazi aerodrom, pružamo mogućnost multimodalnog prevoza (utovar na dogovorenoj adresi, prevoz do
aerodroma, istovar i predaju Vaše robe magacinu na aerodromu).

Uslugu avio transporta obavljamo po principu „od vrata do vrata“, što znači da, po potrebi robu preuzimamo na dogovorenoj adresi, prevozimo do aerodroma,
preuzimamo na destinaciji i isporučujemo je na dogovorenu adresu bilo gde u svetu.

U okviru usluge avionskog transporta kompanija Beocontrol, po želji klijenta, preuzima odgovornost i za sve prateće aktivnosti:

  • Priprema dokumentacije
  • Obavljanje svih špediterskih radnji u vezi izvoznog/uvoznog carinjenja robe
  • Organizovanje čarter letova i ekspresnih pošiljki
  • Praćenje pošiljke
  • Obaveštavanje klijenta o vremenu prispeća i dostave

Bilo da Vam je potrebno da svoju robu skladištite pre ili posle transporta, kompanija Beocontrol nudi Vam uslugu skladištenja u preko 1,000 m2  savremeno opremljenog magacinskog prostora a u slučaju da vam je potrebno skladištenje robe u inostranstvu ostvarena je saradnja sa pouzdanim firmama širom sveta, koje garantuju jednak kvalitet skladištenja.

Za sigurnost pošiljki za koje preuzimamo odgovornost tokom avio transporta, dajemo Vam garanciju firme, a robu možemo dodatno osigurati kod osiguravajućih kompanija sa kojima imamo potpisane ugovore.

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com