Vaši podaci

  Podaci o transportu

  Vrsta željenog transporta

  Paritet - Incoterms

  Potrebno dodatno osiguranje
  DaNe

  Potrebno skladištenje u carinskom magacinu
  DaNe

  Adresa transporta - POŠILJALAC

  Zemlja

  Poštanski broj, grad, ulica i broj

  Ime prezime/Naziv

  Adresa transporta - PRIMALAC

  Zemlja

  Poštanski broj, grad, ulica i broj

  Ime prezime/Naziv

  Adresa špedicija - IZVOZNA

  Zemlja

  Poštanski broj, grad, ulica i broj

  Ime prezime/Naziv

  Adresa špedicija - UVOZNA

  Zemlja

  Poštanski broj, grad, ulica i broj

  Ime prezime/Naziv