PozoviZahtev

Vaši podaci

Podaci o transportu

Vrsta željenog transporta

Paritet - Incoterms

Potrebno dodatno osiguranje
DaNe

Potrebno skladištenje u carinskom magacinu
DaNe

Adresa transporta - POŠILJALAC

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv

Adresa transporta - PRIMALAC

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv

Adresa špedicija - IZVOZNA

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv

Adresa špedicija - UVOZNA

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv