Drumski transport robe

Beocontrol iskusno i profesionalno organizuje drumski transport robe: prevoz robe kamionom, hladnjačama i cisternma kako u Srbiji, tako i iz i ka svim svetskim destinacijama.

Raspolažemo velikim brojem sopstvenih vozila za prevoz robe različitih gabarita i sarađujemo sa prevoznicima širom sveta, tako da smo u mogućnosti da za bilo koje destinacije drumski transport robe organizujemo u najkraćem mogućem roku.

Drumski transport robe - Prevoz robe kamionom
Drumski transport robe – prevoz robe kamionom

Efikasnost i vrhunski kvalitet usluge upravo su ono što kompaniju Beocontrol čini liderom u oblasti drumskog transporta robe.

U skladu sa potrebama klijenata, drumski transport robe možemo organizovati kao direktan transport, ili u cilju snižavanja troškova i uštede vremena naših klijenata, kao kombinovan transport (u kombinaciji sa železničkim, avio ili vodnim transportom) ili kao zbirni transport.

Kompanija Beocontrol, uz uslugu drumskog transporta robe, nudi i profesionalan istovar i utovar svih vrsta robe, bez obzira na gabarit.

Najsavremenija oprema, specijalna vozila (kamioni furgoni, cisterne, šleperi) i obučen kadar garantuju da možemo da ispunimo sve zahteve naših klijenata, bez obzira koju vrstu robe transportujemo i da li je u pitanju prevoz robe kamionom u Srbiji ili medjunarodni transport.

Naša vozila imaju CMR osiguranje i ADR sertifikate, pa pored prevoza robe kamionom, hladnjačama, transporta specijalnih tereta velikog gabarita i rasutog tereta, nudimo u transport opasne robe. Ako Vam je potreban prevoz putnika,mozete uvek posetiti  www.taxi-serbia.com.

Prevoz robe kamionom

Uz uslugu drumskog transporta / prevoz robe kamionom, u najkraćem mogućem roku obavljamo i sve prateće aktivnosti:

  • Pakovanje
  • Utovar/Istovar
  • Pribavljanje svih vrsta dozvole i dokumentacije neophodne za medjunarodni transport
  • Obavljanje carinski procedura
  • Špediciju
  • Distribuciju

Pored carinskih skladišta, kompanija Beocontrol poseduje i preko 1000m2 savremenog magacinskog prostora gde klijenti mogu skladištiti robu pre ili posle transporta. Kompanija je specijalizovana za skladištenje robe koja zahteva specijalan tretman i redovne inspekcije.

Svako vozilo pored standardne opreme poseduje i opremu za satelitsko praćenje, te smo u svakom trenutku u mogućnosti da Vam damo informaciju o tome gde se vozilo nalazi ili da Vam omogućimo da sami pratite svoju pošiljku u realnom vremenu putem GPS-a.

Pored garancije koju kompanija Beocontrol pruža prilikom potpisivanja ugovora, nudimo i dodatno osiguranje.

Takođe, Beocontrol obavlja i sve vrste kamionskih selidbi kao i selidbi kombijem kako na teritoriji Srbije tako i bilo gde u svetu. Višegodišnje iskustvo i redovne ture ka brojnim zemljama omogućavaju nam da na sve zahteve odgovorimo brzo i sa veoma atraktivnim ponudama.

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe