Javno carinsko skladiste

Beocontrol na teritoriji Beograda, raspolaže sa 20 000 m² zatvorenog i 70 000 m² otvorenog skladišnog prostora u funkciji javnih i carinskih skladišta. Ovo je jedno od retkih skladišta koji se koristi kao carinski terminal teskih tereta. U ovim skladištima mogu se vršiti poslovi skladištenja i lucke usluge pretovara strane i domaće robe namenjene izvozu ili uvozu. U javnim carinskim skladištima vrše se manipulacije istovara, utovara , smeštaja robe pod carinski nadzor, postupak carinskog skladištenja i sprovode se mere radi očuvanja stanja robe.

 

 

lucke usluge pretovara

Škladište predstvalja multimodalno čvorište (vodni, drumski i železnički saobraćaj) u samoj blizini skladišta. Prednost u ostalu na konkurenciju je sto je naše sladište multimodalni prosto za smestaj i  pretovar limova, kontejnera, soli, vangabarita, žitarica, cevi, uglja, teških terera i druge robe. Javno carinsko skladišti je dovoljene visine da u njega može ući sleper, i odmah na licu mesto biti izvršen utovar ili istovar. Jedini u Srbiji posedujemo kran (dizalicu) koja omogućava lakšu i bržu manipulaciju robe.

Skladište poseduje kranove  za rasute terete i kran za komadnu robu. U sklopu skladišta se nalaze i pretovarni koloseci.

Carinski terminal teskih tereta ( kontejnerski terminal )

Carinski terminal teških tereta ( kontejnerski terminal ) se nalazi na površini od 16 000 m2 i ima prosečnu opterecenost 7,0 t/m2; Namenjen je proizvodima crne metalurgije u koturima, šipkama, vezama. Kao i za komadni tereti i Generalni tereti, Kontejnere; Investicione opreme. Nosivost poglode je 10t/m2

Carinski terminal teskih tereta

Kontejnerski terminal

P građ. ( m2 )
3.718,50
P ekspl. ( m2 )
1.130,00
Nosivost podloge (t/m2)
5,00
Jednovremeni kapacitet ( teu)
prazni
20,
172
puni
20,
86
prazni
40,
86
puni
40,
43
kombinovano
prazni
142
puni
71
Osvetljenje
Prirodno
Tehnologija; Oprema; Ostalo
Prazni 2 reda u visinu;

Puni 1 red u visinu;

65% kont. 20,; 35% kont. 40,;

Godišnji kapacitet:
 

Qgod = 1.680 teu/god

Kontejnerski terminal
Kontejnerski terminal

Manipulator za kontenere kapaciteta 27t bruto
Manipulator za kontenjere kapaciteta 27t bruto

 Hale za skladištenje

Hale svojom nadstrešnicom izlaze na vodu, a nadstrešnica se stubovima oslanja na bankinu-ivicu vertikalnog keja i čini sastavni deo vertikalnog keja. Svaka od hala sastoji se od skladišnog dela površine po 4300m2 , koje se koristi za javno skladištenje i natkrivenog dela po cca.2800m2  koji služi za manipulaciju teretom i kretanje drumskog, železničkog i rečnog saobraćaja. Nosivost podloge u skladištu i operativnoj obali je 10t/m2. Kroz natkriveni deo čeonih hala ( ispod nadstrešnice) prolaze 2 utopljena industrijska koloseka za železnički saobraćaj tipa S-49 dozvoljenog osovinskog opterećenja 200KN, kao i saobraćajnica za drumski saobraćaj na operativnoj obali.

U jednoj hali nalaze se 2 (dve) mosne dizalice nosivosti 50t i 3t , dok se u manjoj hali nalazi 1 (jedna) mosna dizalica nosivosti 20t. Mosne dizalice se kreću po kranskim stazama koje su integrisane u konstrukciju hale. Kretanje dizalace je od skladišnog dela hale, gde se vrši skladištenje robe, preko nadkrivenog dela preko kojeg prolazi drumska i železnička saobraćajnica do iznad vode koji pokriva istovar/utovar plovila.

U halama se mosnim dizalicama vrši se manipulisanje generalnih tereta, teških tereta kontejnera i vangabaritnih tereta.  Zahvat roba sa mosnim dizalicama, obavlja se preko natkrivenog dela velike hala, što omogućava obavljanje rada u svim vremenskim uslovima

POSREDOVANJE PRI CARINJENJU ROBE SMEŠTENE U SKLADIŠTE

Beocontrol pruža usluge posredovanja pri uvoznom i izvoznom carinjenju, obavlja reeksportne poslove,lučke aganture, privremeni izvoz i uvoz robe, uvoz/izvoz po akreditivu, osiguranje robe, aktivno i pasivno oplemenjivanje robe, kontrolu robe na graničnim prelazima, kao i potrebnih dokumenata.

kamionski transport kontejnera

Zahtev za transport robe