Javno carinsko skladište

Kompanija Beocontrol poseduje javno carinsko skladište površine 500 m2 koje je u poptpunosti opremljeno po najsavremenijim standardima nadležnih carinskih organa.

Javno carinsko skladište je mesto u kome svako lice može skladištiti robu, a držilac carinskog skladišta je lice kome je carinarnica odobrila da radi tu vrstu delatnosti.

Firma Beocontrol na propisan obavlja delatnost carinskog skladištenja, a da bi se mogla obavljati ta delatnost, moraju se ispuniti sledeći uslovi:

  • Carinsko skladište treba da bude zatvorena prostorija ili ograđeni prostor, namenjen za smeštaj, nadležni carinski organ za davanje odobrenja za upravljanje carinskim skladištem je carinarnica.
  • Carinski magacin, tj. carinsko skladište poseduje kompletan video/audio nadzor i tehničko obezbeđenje koje se brine za sigurnost robe 24 sata dnevno.
  • Za robu koja zahteva posebnu temperaturu, u javnom carinskom skladištu, obezbeđen je savremen sistem hlađenja koji održava željenu temperaturu.

Magacin se nalazi blizu autoputa i ima obezbeđen kamionski prilaz kao i namensku vagu za merenje robe/kamiona.

Zakon je propisao da je za upravljanje carinskim skladištem potrebno odobrenje carinskog organa, koje treba da sadži i uslove za upravljanje carinskim skladištem.

Za otvaranje javnog carinskog skladišta potrebno je nabaviti dozvole i saglasnosti nadležnih organa kao i ispuniti stroge standarde neophodne za obavljanje ove delatnosti. Kompanija Beocontrol je sve ove uslove uspešno ispunila čime su se stekli uslovi za pružanje ove usluge.

Kao posebna pogodnost izdvaja se opcija prevoza robe „od vrata do vrata“ koja klijentima pruža mogućnost prevoza robe od magacina do željene destinacije.

Sva roba se može i dodatno osigurati zahvaljujući saradnji koju kompanija Beocontrol ima sa renomiranim osiguravajućim kućama Basler i Uniqua.

VAŠ ZAHTEV ZA PONUDU TRANSPORTA I EVENTUALNA PITANJA MOŽETE POSLATI NA INFO@BEOCONTROL.COM

Zahtev za transport robe