prikolica za prevoz kontejnera 40fit
prikolica za 40fit kontejner

Dugogodišnja saradnja sa brojnim lukama omogućila nam je da Vam ponudimo uslugu kontejnerskog trasnporta iz luke do bilo kog mesta u Evropi. Beocontrol Logistic organizuje kamionski i železnički prevoz kontejnera shodno Vašim potrebama i željama uz maksimalnu logističku podršku i sigurnost.

Kamionski prevoz / transport kontejnera se deli u 3 grupe prema veličini :

  • Mali kontejneri od 1 do 3 m3 i nosivosti od 1 do 3 tone;
  • Standardni kontejneri od 3 do 10 m3 i nosivosti od 5 do 30 tone ;
  • Veliki kontejneri od 10 do 60m3 i nosivosti od 5 do 30 tone;

kamion sa dizalicomVećina robe koja se transportuje pakuje se na palete ili u kontejner , što znači da kontejnerski transport ima značajnu ulogu u prevozu robe i u stalnom je porastu. Kad je u pitanju manevrisanje kontejnera i njihov utovar i istovar za su zaduženi kamioni sa dizalicom, koji lako i bezbedno staviti kontejner na platformu i skinuti ga sa nje. Kontejner ne sme da bude izvan gabarita vozila. Da bi prevoz bio bezbedan kontejner mora biti oslonjen i pričvršćen na drumsko vozilo preko svoje četiri donje nogice. Najčešće se koristi metoda pričvršćavanja pomoću obrtnih čepova, koji mogu biti fiksni ili sa uvlačenjem, a u nekim slučajevima podesivi po visini. Posedujemo i posebne kamione koji imaju platformu.  Pored dizalice, kamion takođe ima i pokretnu platformu kojom je moguće iskipovati kontejner u slučaju da istovar/utovar dizalicom nije moguć.

Naši vozači su iskusni i obučeni za utovar i istovar kontejnera. Isključivo naši vozači upravljaju kramionom i rade sa dizalicom, i jedino tako se kamion pruža najbolje performanse i posao se obavlja u najbržem roku.

Kontejnerski prevoz i transport zeleznicom

Železnički terminali u Srbiji na kojima se može obavlјati pretovar i skladištenje kontejnera, poluprikolica, izmenjivih sanduka i oprema uz velike kontejnere, nalaze se u gradovima Beograd, Novi Sad, Pančevo, Prahovo, Senta i Sremska Mitrovica.

Kombinovani prevoz kontejnera železnicom i ostalih intermodalnih transportnih jedinica, odvija se maršutnim vozovima, kompletnim kontejnerskim vozovima ili pojedinačnim pošilјkama kontejnera.

Kamionski prevoz / transport kontejnera kamion sa dizalicom 40FT prikolica

Zahtev za transport robe