Kontejnerski transport robe Srbija – Ključ trgovine

Posted by Dusan Comic
Category:

Kontejnerski transport robe Srbija je ključ državne trgovine. Brodski kontejneri su jednostavni i inovativni, i gotovo 80 odsto robe se transportuje uz njihovu pomoć.

Ovakav način prevoza robe omogućava sistem „od vrata do vrata“ različitim prevoznim sredstvima, kao što su kamioni, vozovi, brodovi i drugi.

Kontejnerski transport robe čini prevoz robe jeftinijim, lakšim i ekonomičnijim, sve u korist klijenata.

Šta su kontejneri i kontejnerski transport robe?

Kontejneri su izrađeni od antikoroznog materijala koji je otporan na razne vremenske neprilike, oštećenja, velike terete, kao i na slanu vodu. Namenjeni su prevozu različite vrste robe. Karakteriše ih sigurnost od atmosferskih uticaja i oštećenja transportovane robe.

Kontejneri pojednostavljuju transport robe, jer se njihovom upotrebom izbegava pretovar robe prilikom promene prevoznog sredstva.

Kontejneri su se ranije prevozili uglavnom standardnim brodovima koji su se adaptirali prevozu kontejnera. Vremenom su se brodovi unapređivali kako bi transport kontejnera bila uspešnija. Ovo je doprinelo razvoju kontejnerizacije.

Ona podrazumeva upotrebu kontejnera u funkciji transportne i manipulativne jedinice. Ona je skup međusobno organizacijski povezanih sredstava za rad i tehnoloških postupaka za transport i manipulaciju kontejnerima.

Kontejneri moraju ispunjavati određene standarde, kao što su ISO 668 i ISO 1496-1, i moraju posedovati CSC sertifikat. Oni takođe moraju proći stroge, detaljne i pažljive kontrole.

kontejnerski transport robe Srbija BeoControl 1

Kontejneri mogu biti potpuno ili delimično zatvoreni, moraju imati najmanje jedna vrata koja su osigurana sa četiri sigurnosne brave. Oni su konstruisani tako da se mogu brzo, sigurno i jednostavno puniti i prazniti, čime se ubrzava transport.

Njima je lako i jednostavno rukovati i manipulisati, posebno pri pretovaru sa jednog na drugo prevozno sredstvo.

Postoje različite vrste kontejnera za transport različite vrste robe. Tako postoje standardni i specijalni kontejneri, kao i kontejneri otvoreni na gornjem delu (open top), kontejneri-platforme (flat rack), kontejneri hladnjače (reefer), i još mnogi drugi.

Šta to nudi kontejnerski transport robe Srbija?

Kontejnerski transport robe Srbija se organizuje ekonomično i efikasno u multimodalnom i integralnom transportu.

Besprekorni odnosi sa stručnim saradnicima širom sveta omogućuje uslugu kontejnerskog transporta iz bilo koje luke na svetu.

Kontejnerski transport robe Srbija se realizuje za sve vrste robe, kao što su opasni tereti, konvencionalna roba, vozila, nameštaj i još mnoge druge.

Kontejnerski transport se organizuje po potrebama klijenata i mogu biti po principu zbirnog kontejnerskog transporta (LCL) ili punih kontejnerskih utovara (FCL).

Za zbirni transport se odlučuju klijenti kojima je za manje količine robe sa daljim lokacijama potreban kontejnerski transport. Na ovaj način se smanjuje cena transporta, samim tim i konačna cena robe. Odabirom zbirnog kontejnerskog transporta ne postoji minimum za transport robe.

Kontejnerski transport se može realizovati po principu „od vrata do vrata„, što znači da kompanija preuzima robu na dogovorenoj adresi. Nakon preuzimanja se organizuje kompletan prevoz robe do dogovorene luke, gde se kontejner šalje na dalji transport.

Klijentima su obezbeđene i ostale usluge pri transportu, a to su obezbeđivanje svih vrsta kontejnera, pakovanje robe, prevoz do luke, ukrcavanje i iskrcavanje robe. Pored ovih usluga, kompanija pribavlja svu potrebnu dokumentaciju i dozvole i obavlja carinske procedure i špediterske radnje. Klijentima je takođe na raspolaganju praćenje robe tokom transporta GPS uređajem.

Kako bi klijenti bili sigurni da se transport njihove robe obavlja po dogovorenoj proceduri, na vreme su obavešteni o svim koracima prilikom transporta.

kontejnerski transport robe Srbija BeoControl 3

Kompanija teži ka zadovoljnim klijentima i ka sticanju njihovog poverenja. Ovaj cilj naša kompanija uspeva da postigne već godinama i postala je tradicija.

Kontejnerski transport robe Srbija – Zašto baš BeoControl?

Kompanija BeoControl pored kvalitetne usluge i zagarantovane bezbednosti robe svojim klijentima nudi i dodatno osiguravanje robe tokom transporta. Osiguranja se realizuju u svetski poznatim osiguravajućim kućama kao što su Basler i Uniqa.

Naša kompanija ima uspešne saradnje sa većim lukama u Evropi, kao što su Beograd, Konstanca, Bar, Solun, Kopar, Antwerp i Roterdam. Uspešna saradnja je ostvarena i sa lukama na daljim lokacijama, kao što su Indija, Kina, Tajland, Australija.

Ako izaberete kompaniju BeoControl za transport robe, obezbedili ste sebi uspešnu i bezbednu saradnju.