Transport robe iz Kine železnicom – Savremeno i brzo rešenje

Posted by Dusan Comic
Category:

Ako vam je potrebno da vaša roba iz Kine stigne do vas što pre, transport robe iz Kine železnicom je savršeno rešenje. Kako se Kina nalazi na vrhu liste zemalja sa razvijenom trgovinom, nabavka robe sa bilo kog kraja sveta je veoma česta. Odnos cene i kvaliteta zajedno sa kvantitetom je izvanredan, tako ljudi rado biraju Kinu kao izvor svojih dobara.

Naša kompanija organizuje transport robe železnicom, kako iz inostranstva u Srbiju, tako i do bilo kog mesta u zemlji i u inostranstvu.

Ovaj vid prevoza obezbeđuje jeftin, siguran i brz transport robe iz bilo kog dela sveta.

Koje su to povlastice za transport robe iz Kine železnicom?

Najekonomičniji vid transporta robe je upravo železnica. Prevoz robe železnicom može biti direktan i u kombinaciji sa drumskim, vodenim i avio transportom.

Transport robe iz Kine železnicom spada u direktan prevoz robe i može se izvršiti za samo 17 dana.

Razdaljina između Beograda i grada Đinan u Kini je oko 10.500 kilometara, što znači da voz prolazi kroz Kinu, Kazahstan, Rusiju, Ukrajinu, Slovačku i Mađarsku. Ranije je za transport robe iz Kine bilo potrebno više od mesec dana, dok je sada potrebno više nego upola manje.

Izgradili smo saradnju sa ključnim internacionalnim rukovodiocima i železničkim upravama, kako bismo klijentima osigurali sve benefite železničkog transporta.

Transport robe železnicom može se obaviti u grupama kola, maršutnim vozovima, kao i u pojedinačnim vagonskim pošiljkama.

Za transport različite vrste robe železnicom koriste se obični i posebni vagoni, otvoreni ili zatvoreni, sa visokim ili niskim stranicama.

Transport robe iz Kine zeleznicom BeoControl 2

U slučaju prevoza automobila, koriste se posebna plato-kola koje karakterišu niske bočne, prednje i zadnje stranice. Ova kola sadrže stubove i otvore za pričvršćivanje kontejnera.

Za prevoz opasne robe i robe velike mase koriste se posebni vagoni i plato-kola, koja omogućuju lakši utovar i istovar, ali ujedno pružaju i bezbedan transport.

Šta dobijate odabirom naše kompanije za transport vaše robe?

Za sigurnost robe tokom prevoza obezbeđujemo smo svu potrebnu dokumentaciju, kao i dozvole. Imamo mnogo iskustva u transportu različitih vrsta robe.

Transport robe iz Kine železnicom obavlja se po sistemu „od vrata do vrata”. To znači da od početka transporta, pa sve do isporuke prevezene robe, naša kompanija obavlja sve poslove.

Pored transporta robe, takođe se obavljaju i poslovi pakovanja, utovara i naravno, poslovi istovara.

Ukoliko vam je potreban prostor za skladištenje robe pre ili nakon transporta, naša kompanija nudi tu mogućnost, sa preko 1000 metara kvadratnih magacinskog prostora. Dodatno osiguranje robe tokom skladištenja je sigurna opcija za bezbedno očuvanje robe nakon transporta.

Osiguravanje skladištene i transportovane robe obavlja se kod svetski priznatih i poznatih osiguravajućih kuća, a u potpunosti u korist klijenta.

U slučaju da odredište isporuke robe ili preuzimanje nije grad u kom se nalazi železnički terminal, postoji opcija intermodalnog prevoza. Ova vrsta prevoza podrazumeva da se roba utovari i istovari na ugovorenoj adresi. Takođe i prevoz robe do i sa železničke stanice.

Za prevoz robe kroz različite zemlje do dospeća na krajnju destinaciju, svu potrebnu carinsku i zakonsku proceduru obavlja naša kompanija.

Takođe, dodatno obezbeđujemo vagone tokom transporta tako što ih neprestano pratimo i obaveštavamo vas o vremenu prispeća transportovane robe.

Siguran i bezbedan transport robe iz Kine železnicom

Transport robe železnicom se pokazao kao najefikasniji i najviše ekološki orijentisan način prevoza robe. Usled nedostatka teretnih kapaciteta avio transporta, kao i poteškoća drumskog saobraćaja zbog dugog čekanja na carini, najsigurnija opcija transporta je putem železnice.

Transport robe iz Kine zeleznicom BeoControl 3

Kompanija BeoControl je prva logistička kompanija koja je uvela najbrži transport robe iz Kine železnicom i to za samo 17 dana! Ujedno, kroz sedam zemalja naša kompanija vam osigurava bezbrižan i brz prevoz robe.

Potpisivanjem ugovora sa kompanijom BeoControl, osiguravate bezbednost robe tokom transporta, kao i obavljanje svih poslova profesionalno i kvalitetno.

Odabirom naše kompanije za transport vaše robe ste doneli najbezbedniju odluku, jer se posao obavlja profesionalno, brzo, efikasno i sigurno.