Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Teški pretovari, manipulacija i montaža se vrše za potrebe industrije. Celokupni projekat transporta i istovara kao i montaže se odvija kroz nekoliko koraka. Ukoliko želite da preselite kompletnu fabriku u zemlji ili u inostranstvo, možemo Vam ponuditi kompletno rešenje transporta kako u zemlji tako i u medjunarodnom transportu. Da bismo Vam dali što precizniju ponudu, moramo imati što više informacija o tome koji teret transportujemo. Organizujemo dolazak do Vaše fabrike da bismo se upoznali sa težinom zadatka koji je pred nama.Teški pretovari, manipulacija i montaža

Takođe, moramo da posetimo i mesto gde će se vršiti istovar i montaža, zbog raspoređivanja mašina i ljudstva. Kada dobijemo kompletnu sliku gabarita koje treba preseliti, radimo na planiranju rute kao i na uključenju dodatnih opcija kao npr. tehnička pratnja ili pratnja policije, kao i dodatno proširenje kolovoza… U našu uslugu spada i isključivanje sa mreže (struja, telefon, optika i razni kablovi), kao i ponovno priključenje na mrežu na mestu istovara i montaže.

Kada razmotrimo sve opcije, pristupa se pravljenju ponude. Ukoliko je ponuda prihvatljiva, krećemo se planiranjem ljudstva i mašina potrebnih za utovar i kamiona za transport delova opreme. Takođe, vršimo konstantnu koordinaciju sa klijentom oko procesa transporta…

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com