ATA Carnet Logo
7
јун
ATA KARNET

IZRADA ATA KARNETA ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na…