Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport nafte i gasa

Dostignuća u istraživanju i proizvodnji nafte i gasa su pomogli da se oporave zalihe nafte i prirodnog gasa širom sveta. Istovremeno, potražnja za zasnovanih na nafti je porastao u svakom kutku sveta. Ali ponuda i potražnja su retko koncentrisani na istom mestu. Transport nafte i gasa je stoga od ključnog značaja za obezbeđivanje pouzdanog i pristupačnog protoka nafte koja će zagrejati naše domove, poboljšati kvalitet naših života kao i snabdeti sve naše automobile, kamione ili autobuse neophodnim gorivom.

Transport nafte i gasa tankerom, železnicom, autocisternom ili cevovodima su dokazane, efikasno i ekonomično sredstvo povezivanja ponude i potražnje nafte. Cevovodima, železničkim transportom i drumskim transportom se obično transportuje sirova nafte iz proizvodnih oblasti na utovarni terminal u luci. Naftni tankeri potom preko okeana i mora nose sirovu naftu direktno do rafinerije ili cevovoda koji direktno šalju naftu do proivodnog postrojenja koji pretvara sirovu naftu u korisne proizvode.

Načini transporta nafte i gasa

Transport nafte naftnim tankerima

Transport nafte naftnim tankerima

Današnji naftni tankeri predstavljaju vrhunac moderne tehnologije koja je u potpunosti posvećena sigurnosti u kombinaciji sa računarskim softverom najnovije generacije. Kao rezultat toga, novi naftni tankeri koji putuju morima su jači, više pokretniji i trajniji od njihovih prethodnika.
Pročitajte više…

Transport nafte i gasa zeleznicom

Transport nafte i gasa železnicom

Železnička infrastruktura podržava potrebe transporta različitih industrija kao što su nafta i gas. Nafta se transportuje u cisternama i prugom se dovoze do rafinerije ili drugog planiranog odredišta. Vozovi mogu da transportuju veliku količinu nafte u zavisnosti od broja cisterni koji se zakače za voz.
Pročitajte više…

Transport nafte i gasa drumskim transportom

Transport nafte i gasa drumskim transportom

Transport nafte i gasa drumskim transportom se vrši autocisternama. Kamioni cisterne se koriste dosta slično kao vagona stim što kamioni obično transportuju već gotov proizvod ka benzinskim pumpama. Kamioni se obično koriste da transportuju manje količine nafte na kratkim rastojanjima. Drumski transport nafte i gasa se koristi u situacijama u kojima nema potrebe za transportom veće količine nafte, kao kod železničkog transporta…
Pročitajte više…

Transport nafte cevovodima i gasovodima

Transport nafte i gasa cevovodima / gasovodima

Transport nafte i gasa cevovodima i gasovodima kao primaran zadatak ima dostavljanje nafte i gasa krajnjim korisnicima na tržištu kao i rafinerijama na dalju obradu sirovine. Cevovodi i gasovodi su siguran i efikasan način transporta nafte i gasa, veći deo gasovoda i cevovoda je smešten ispod zemlje tako da ga to čini dodatno sigurnijim od svih spoljnih faktora…
Pročitajte više…