Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport nafte i gasa cevovodima / gasovodima kao primaran zadatak ima dostavljanje nafte i gasa krajnjim korisnicima na tržištu kao i rafinerijama na dalju obradu sirovine. Cevovodi i gasovodi su siguran i efikasan način transporta nafte i gasa, veći deo gasovoda i cevovoda je smešten ispod zemlje tako da ga to čini dodatno sigurnijim od svih spoljnih faktora.

Transport nafte i gasa cevovodima / gasovodima

Glavna svrha cevovoda je transport sirove nafte i njenih derivata, kao što su nafta, prirodni gas i biogoriva kao i drugih tečnosti, uključujući otpadne vode, mulj, vodu… Cevovodi su korisni za transport vode za piće ili u svrhu navodnjavanja na velikim udaljenostima, dostava vode preko brda ili u slučaju gde su loši kanali za navodnjavanje zbog zagađenja ili uticaja na životnu sredinu. Pneumatske cevi koriste kompresovani vazduh može da se koristi za transport čvrstih materija.

Naftovodi se izrađuju od čeličnih ili plastičnih cevi koje se obično sakrivene ispod zemlje. Nafta se transportuje od pumpne stanice celom dužinom cevovoda. Prirodni gas (i slična gasovita goriva) je pod blagim pritiskom u tečnosti poznate pod nazivom kao prirodna gasna tečnost (NGLs). Gasovodi za transport tečnog naftnog gasa su sagrađeni od karbona.

Izgradnja cevovoda i gasovoda je sve razvijenija u svetu jer se naftom i gasom snabdevaju milioni domaćinstava sa drugog kontinenta. Svakako je najisplativije transportovati naftu ili gas kroz naftovode i gasovode na veliku daljinu, a do naftovoda smo mi tu da transportujemo naftu za vas…