Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport nafte i gasa drumskim transportom se vrši autocisternama. Kamioni cisterne se koriste dosta slično kao vagona stim što kamioni obično transportuju već gotov proizvod ka benzinskim pumpama. Kamioni se obično koriste da transportuju manje količine nafte na kratkim rastojanjima. Drumski transport nafte i gasa se koristi u situacijama u kojima nema potrebe za transportom veće količine nafte, kao kod železničkog transporta nafte.

Transport nafte i gasa drumskim transportom

Sa našim resursima i iskustvom možemo transportovati naftu i gas u velikim količinama. Transport nafte i gasa ili bilo koje druge opasne materije, farmaceutskih proizvoda ili kvarljive robe radimo efikasno poštujući sva pravila i propise i ispunjavajući sve bezbednosne standarde i procedure.

Bezbednost transporta nafte i gasa autocisternama

Mnogo ulažemo u bezbednost transporta nafte i gasa drumskim transportom. Pored modernih autocisterni mnogo ulažemo i u edukaciju zaposlenih, svakodnevno proveravamo tehničku ispravnost svih vozila kao i vozača. Vozači imaju višegodišnje iskustvo u transportu nafte i gasa i upoznati su sa svim sigurnosnim procedurama i pravilima. Vršimo monitoring naših autocisterni kroz GPS, na dnevnom nivou pratimo i sakupljamo informacije o saobraćaju i vremenskim prilikama i određujemo optimalne rute za naše autocisterne, čime štedimo vreme dostave nafte i gasa.

Transport nafte i gasa drumskim transportom transportujemo na celoj teritoriji Srbije i zemalja u okruženju. U dogovoru sa našim partnerima u Evropi i svetu, možemo za Vas organizovati transport nafte i gasa autocisternama ili železničkim transportom. Takođe, pored drumskog i železničkog transporta nafte i gasa, možemo ponuditi i transport nafte i gasa naftnim tankerima ukoliko se radi o većim količinama nafte ili gasa. Do luke u kojoj je tanker usidren, možemo transportovati naftu i gas autocisternama ili železničkim transportom.