Transport nafte i gasa železnicom postao je još intenzivniji sa porastom  svetskih rezervi ovih važnih sirovina. Relativno mali kapitalni troškovi i kratki rokovi za izgradnju čine železnički transport nafte i gasa idealnom alternativom u odnosu na naftovode i gasovode.

Transport nafte i gasa železnicom

Železnička infrastruktura i njen razvoj su od vitalnog značaja za transport sirove nafte i naftnih derivata ka novim tržištima. Uz primenu novih tehnologija i nauke, železnički transport nafte i gasa je sigurniji i bezbedniji iz dana u dan.

Nafta i gas se transportuju cisternama i prugom se prevoze do rafinerija ili drugih planiranih odredišta. Vozovi mogu da transportuju velike količine nafte i gasa u zavisnosti od broja cisterni u kompoziciji.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje mešovite vagone i logističko planiranje u skladu sa posebnim ugovorom sa železnicama. Velika prednost je što se prazni vagoni nakon istovara ponovo šalju na utovar. Vagoni se prikupljaju sa graničnih stanica i nakon što se dovoljno vagona zakači na voz, kompozicija ide do rafinerije na ponovan utovar. Ovaj sistem smanjuje vreme tranzita, kao i troškove transporta za čak 30%.

Beocontrol nudi najpovoljnije cene za transport nafte i gasa železnicom.

Razvili smo odlične partnerske odnose sa velikim transportnim kompanijama širom Evrope. Zato smo u mogućnosti da pružimo visoki kvalitet transportnih usluga po najpovoljnim cenama na teritoriji cele Evrope.

Vaš zahtev za ponudu transporta nafte i gasa i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe