Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport nafte i gasa železnicom je postao može se reći sve učestaliji jer se nove rezerve nafte svakodnevno pronalaze širom sveta. Relativno mali kapitalni troškovi i rok za izgradnju čine železnički transport nafte i gasa idealnom alternativom u odnosu na cevovod za velike razdaljine transporta.

Transport nafte i gasa železnicom

Železnička infrastruktura podržava potrebe transporta različitih industrija kao što su nafta i gas. Nafta se transportuje u cisternama i prugom se dovoze do rafinerije ili drugog planiranog odredišta. Vozovi mogu da transportuju veliku količinu nafte u zavisnosti od broja cisterni koji se zakače za voz.

Neki od naših najvećih dostignuća je organizacija mešovitih vagona i logističko planiranje u skladu sa posebnim ugovorom sa železnicama. Velika prednost je da se prazni vagoni nakon istovara ponovo šalju na utovar ubrzo posle istovara. Vagoni se prikupljaju sa graničnih stanicama i nakon što se dovoljno vagona zakači na voz, kompozicija ide do rafinerije na ponovan utovar. Ovaj sistem smanjuje vreme tranzita kao i troškove transporta za čak 30%.

Nudimo najpovoljnije cene za transport nafte i gasa železnicom

Razvili smo odlične partnerske odnose sa velikim transportnim kompanijama u Evropi. U saradnji sa našim partnerima u mogućnosti smo da pružimo visoki kvalitet transportnih usluga po najpovoljnim cenama na celoj teritoriji Evrope.

Železnička infrastruktura i njen razvoj su od vitalnog značaja za transport sirove nafte i naftnih proizvoda ka novim tržištima. Železnička infrastruktura je dosta razvijenija nego ranije. Samim razvojem železničke infrastrukture dolaze novi izazovi u vidu povećanja sigurnosti u železničkom transportu nafte i gasa i drugih derivata. Uz primenu novih tehnologija i nauke, železnički transport nafte i gasa je sigurniji i bezbedniji iz dana u dan.