Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Naftni tankeri

Današnji naftni tankeri predstavljaju vrhunac moderne tehnologije koja je u potpunosti posvećena sigurnosti u kombinaciji sa računarskim softverom najnovije generacije. Kao rezultat toga, novi naftni tankeri koji putuju morima su jači, više pokretniji i trajniji od njihovih prethodnika.

Naftni tanker je brod dizajniran za rasuti transport nafte. Postoje dve osnovne vrste naftnih tankera: Naftni tanker za sirovu naftu (sa sirovim cisternama) i naftni tanker za gotove proizvode nafte. Naftni tankeri su u mogućnosti da transportuju velike količine sirove nafte do rafinerije ili druge dogovorene lokacije. Naftni tankeri koji transportuju naftne derivate, uglavnom su mnogo manji od tankera koji transportuju sirovu naftu. Dizajnirani su za transport finalnih proizvoda od rafinerija do krajnjeg kupca tj. tržišta.

Tankeri se klasifikuju po nameni i po veličini.

Klasifikacija tankera po nameni:

– Naftni tankeri:

Kako njihovo ime već sugeriše, naftni tankeri se koriste za transport nafte. Naftni tankeri, međutim, transportuju ne samo sirovu naftu, već i derivate nafte kao što su benzin, kerozin i parafin.

– LNG Tanker:

LNG tankeri transportuju gas. Ova vrsta tankera zahtevaju pažljivo i delikatno rukovanje zbog nestabilnosti materijala koji nose…
LNG tankeri

– Hemijski tankeri:

Hemijski tankeri transportuju hemijska đubriva i hemikalije u raznim oblicima. Hemijski tankeri su posebno dizajnirani kako bi se održala konzistentnost hemikalija koje se transportuju na brodu.
Hemijski tankeri

– Tankeri za transport tečnog vodonika

Tankeri za transport tečnog vodonika

– Tankeri za transport soka:

Tankeri za transport soka od narandže u velikim količinama.
Tankeri za transport soka

– Tankeri za transport vina:

Transport vina je postala prilično jednostavna i izvodljiva u savremenom dobu. Tankeri za transport vina su specijalno dizajnirani i koriste se za transport vina na daleke destinacije.
Tankeri za transport vina

– Zglobni tegljači:

Zglobni tegljači se najviše koriste u istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.
Zglobni tegljači