Transport opasne robe (ADR)

Kompanija u saradnji sa svojim partnerima organizuje lokalni i medjunarodni transport opasne robe (ADR).

U opasnu robu, u skladu sa međunarodnim standardima, ubrajamo sve vrste opasnih materija koje u toku transporta mogu ugrozit i život i zdravlje ljudi ili zagaditi životnu sredinu.

Transport opasne robe Srbij
Poštujući strogo propisana pravila za transport opasnih materija u Srbiji i u medjunarodnom transportu, u mogućnosti smo da Vam ponudimo transport svih
vrsta opasne robe, bilo da je u pitanju gotov proizvod, poluproizvod, međuproizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad.

Međunarodni propisi o transportu opasnih materija menjaju se na svake dve godine. S obzirom na to da redovno pratimo promene pravila i prilagođavamo se novim standardima, u mogućnosti smo da za svoje klijente organizujemo bezbedan transport.

Kompanija Beocontrol ima pouzdane saradnike koji:

 • Poseduju dozvolu za transport opasnih materija
 • Ispunjavaju uslove propisane ADR-om za prevoz opasnih materija
 • Poseduju odgovarajuća vozila za prevoz opasnih materija: kombi vozila, kamione sa i bez prikolica, kamione sa cisternama
 • Zapošljavaju stručno osposobljene vozače sa dozvolama za prevoz opasnih materija

Za svoje klijente, uz uslugu transporta opasne robe, organizujemo i obavljamo sve ostale aktivnosti neophodne za bezbedan i nesmetan transport – pakovanje i obeležavanje UN brojem u skladu sa pravilima za transport opasnih materija, pribavljanje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije za opasne materije za čiji je transport neophodno posebno odbrenje vlasti, obavljanje carinske procedure i ostalih špediterskih radnji.

Beocontrol poseduje i ADR transportne kutije, za otpremu ADR robe.

Postoji ukupno devet klasa ADR robe. Sve opasne materije poseduju u svoj UN broj po kom se tačno zna koja roba je u pitanju i pod kojim pravilima može biti transportovana.

 • Klasa 1: Eksplozivne supstance i predmeti koriste se za izvođenje eksplozija i pirotehničkih efekata.
 • Klasa 2: Gasovi pod pritiskom ili tečnom stanju
 • Klasa 3: Zapaljive tečnosti
 • Klasa 4: Zapaljive čvrste materije
 • Klasa 5: Oksidirajuće supstance
 • Klasa 6: Otrovne (toksične) i infektivne supstance
 • Klasa 7: Radioaktivne supstance
 • Klasa 8: Korozivne supstance
 • Klasa 9: Mešovite opasne supstance

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe