Avio i kontejnerski transport robe Afrika

Zahvaljujući brojnim prirodnim bogatstvima i velikom investicionom potencijalu, brojne afričke zemlje doživljavaju ubrzani razvoj. Shodno tome, uvoz i izvoz robe je u kontinuiranom porastu i potrebe za kvalitetnom uslugom transporta robe iz Srbije u Afriku kao i transporta robe iz Afrike u Srbiju svake godine su sve veće.

transport robe afrikaMeđu zemljama koje u poslednje vreme prednjače u uvozu i izvozu dobara su Angola, Južnoafrička republika kao i Egipat, Tunis i Maroko.

Kompanija Beocontrol zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u oblasti međunarodnog transporta robe kao i saradnji sa preko 1000 agenata u preko 37 zemalja sveta, svojim klijentima može da ponudi uslugu transporta robe u Afriku svim tipovima saobraćaja:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe

Kod kontejnerskog prevoza robe u zemlje Afrike, moguć je pun kontejnerski utovar (FCL) i zbirni kontejnerski utovar (LCL).

Zbirni kontejnerski transport robe je idealan za manje pošiljke pošto nije potrebno zakupljivati ceo kontejner. Za ovaj tip transporta ne postoji minimalna količina tako da klijenti mogu da transportuju tačno onu količinu koja je im je potrebna.

Izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat kao i sertifikat ovlašćene firme. Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

                

 

Postoji i mogućnost pakovanja robe na plastične palete, pri čemu je roba upakovana i vakumirana streč folijom. Ovaj način pakovanja je jeftiniji i utiče na smanjenje ukupnih troškova transporta.

 

 

Kao posebnu pogodnost izdvajamo uslugu prevoz od vrata do vrata koja je dostupna kako za avionski tako i kontejnerski vid prevoza. To znači da se roba preuzima na bilo kojoj adresi i dostavlja na bilo koju adresu u Africi.

Pored standardnog osiguranja, u poziciji smo da našim klijentima ponudimo i dodatno osiguranje robe zahvaljujući saradnji sa renomiranim osiguravajućim društvima UNIQUA i BASLER.

U cilju pružanja kompletne usluge, u poziciji smo da obezbedimo punu podršku kod procedura carinjenja, uvoza i izvoza robe.

Na vaš upit odgovaramo u najkraćem mogućem roku sa ponudom koja će u potpunosti odgovarati vašim potrebama.

Prevoz robe vršimo na celoj teritoriji Afrike.

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

 

Posetioci sajta koji su videli ovu stranicu takođe su posetili:

               

Zahtev za transport robe