Avio i kontejnerski transport robe Angola

Republika Angola je država u jugozapadnoj Africi, koja na zapadu izlazi na Atlantski okean. Transportni sistem u Angoli sastoji se od tri odvojena železnička sistema ukupne dužine  2,761 km, puteva i autoputeva ukupne dužine 76,626 km, zatim 1,295 km plovnih puteva, osam velikih morskih luka kao i 243 aerodroma, od kojih su 32 međunarodna. Značajniji aerodromi su: Benguela, Huambo, Luanda, Luau… Značajnije morske luke za međunarodni transport su Luanda, Lobito, Namibe i Cabinda, pogodni za pristan najvećih brodova. Transport je komparativna prednost Angole zbog njene strateške lokacije, kojom pretenduje da postane regionalni logistički hab.

Zahvaljujući brojnim prirodnim bogatstvima i velikom investicionom potencijalu, brojne afričke zemlje doživljavaju ubrzani razvoj, što posebno važi za Angolu. Izvoz i uvoz robe je u kontinuiranom porastu i potrebe za kvalitetnom uslugom transporta robe iz Srbije u Afriku i obratno svake godine su sve veće.

Dugogodišnje iskustvo, poznavanje tržišta i odlična saradnja kompanije Beocontrol sa partnerima u Angoli garantuju da svojim klijentima uvek možemo da ponudimo najkvalitetniju uslugu po povoljnim cenama.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, tako da uslugu transporta u Angoli nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite, mi ćemo Vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 Avio transport:

Beocontrol nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo najbolju ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i klijentima pruža povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

 Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlaštene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Naša ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na dogovorenoj destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe u Angolu i obratno:

–  Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

– Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene  destinacije

– Utovar/istovar robe

– Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

– Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije

– Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

– Distribucija

– Praćenje pošiljki tokom transporta

– Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe u Angolu i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe