Avio i kontejnerski transport robe u Džibuti

Džibuti je mala država u istočnoj Africi, na tzv. rogu afričkog kontinenta. Na istoku izlazi na Crveno more i Adenski zaliv – delove Indijskog okeana. Graniči se na jugoistoku sa Somalijom, na jugu i zapadu sa Etiopijom, te na severu s Eritrejom. Odvojen je od Jemena na Arapskom poluostrvu 20 km širokim morskim prolazom Bab el-Mandeb.

Dve trećine stanovnika zemlje živi u istoimenom glavnom gradu. Odnos većinskih Somalijaca i manjinskih Afara u nedavnoj je istoriji često bio neprijateljski. Glavnina privrednih aktivnosti vezana je za trgovinu i pomorstvo – Džibuti je izlazna luka Etiopije.

Džibuti od 2018. godine postaje proizvodno-izvozni centar, koji će poslovati sa čitavim svetom kao svojevrsna ulazna kapija Afrike. Otvorena je nova specijalna ekonomska zona na prostoru od 240 hektara, gde mogu da se smeste inostrane firme. Radovi bi trebalo da budu završeni za 10 godina i tada će biti proširena na 4800 hektara, što znači da će biti najveća  ekonomska zona u Africi.

Iza mamutskog projekta su kineske firme i kineski novac – deo „novog puta svile“. To je mreža luka i industrijskih zona, kojom Kina želi da osvoji nova tržišta. Džibuti se uklapa u tu sliku: mala država se nalazi na najvažnijem pomorskom putu  trgovine Evrope i Azije. Nova zona slobodne trgovine bi trebalo da košta 3,5 milijarde dolara – 60 odsto udela ima Džibuti kao država, a ostatak – tri kineske firme. Preduzeća koja se nasele u zoni neće plaćati porez ni na dobit ni na višak vrednosti. Vlada Džibutija neće time da privuče samo kineske firme, već kompanije iz celog sveta. Transport i trgovina su motori privrednog razvoja. Na primer, susedna Etiopija, koja nema izlaz na more, veliki deo svog robnog prometa obavlja preko luka Džibutija. Početkom 2018. godine otvorena je i nova železnička trasa između ove dve zemlje dužine 752 km. Vozovi bi trebalo da prevezu 4 miliona tona tereta godišnje.

Kompanija Beocontrol poseduje neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta do/iz Džibutija nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Džibutija, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kontejnerski transport:

LCL – Zbirni transport robe vršimo po najpovoljnijim cenama i preporučujemo ga klijentima kojima je potreban transport manjih količina robe, jer značajno snižava cenu transporta i ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.

FCL – Full Container Load, za klijente koji zakupljuju zapreminu celog kontejnera, vršimo transport robe na bilo koju destinaciju u Africi nudeći najbolje uslove po najpovoljnijim cenama na Balkanu.

 • Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Džibutija:
 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

S obzirom na to da posedujemo preko 1,000m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati u jednoj od osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Džibutija, kao i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe