Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Avio i kontejnerski transport robe u Egipat

 

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe u Afriku. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju nam da transport robe u Afriku organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Zahvaljujući brojnim prirodnim bogatstvima i velikom investicionom potencijalu, brojne afričke zemlje doživljavaju ubrzani razvoj. Shodno tome, uvoz i izvoz robe je u kontinuiranom porastu i potrebe za kvalitetnom uslugom transporta robe iz Srbije u Afriku kao i transporta robe iz Afrike u Srbiju svake godine su sve veće.

Egipat, zvanično Arapska Republika Egipat, je transkontinentalna država čiji veći deo teritorije leži u severoistočnoj Africi, a manji deo (Sinajsko poluostrvo) nalazi se na području jugozapadne Azije. Egipat pokriva površinu od oko 1.001.450 km². Industrijski proizvodi (rudarstva, manufakture i građevinarstva) činili su 37,6% bruto nacionalnog dohotka 2008. Osnovni proizvodi su: tekstil, hemikalije, metali, petrolejski proizvodi. Nova ekonomska politika dovela je do osnivanja privatnih kompanija za proizvodnju automobila, elektronike i lekova.  Nafta je najvažniji proizvod i važan izvor prihoda. Dužina železničkih pruga iznosi 5.063 km i sve su u državnom vlasništvu. Egipatska železnica je najstarija u celoj Africi. Glavni pravci povezuju Asuan i gradove severno od Asuana sa Aleksandrijom na obali Sredozemnog mora. Dužina unutrašnjih rečnih tokova je 3.350 km. Izuzetno važna saobraćajnica je Suecki kanal dug 161 km, koji povezuje Sredozemno i Crveno more. Kroz njega mogu da plove brodovi do 150.000 BRT. Najveća pomorska luka je Aleksandrija, a nešto manje su Port Said i Suec. Postoje redovni letovi iz Aleksandrije i Kaira do velikih svetskih centara.

Dugogodišnje iskustvo, poznavanje tržišta i odlična saradnja sa partnerima u Egiptu garantuju nam da svojim klijentima uvek možemo da ponudimo najkvalitetniju uslugu po povoljnim cenama.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, tako da uslugu transporta u Egiptu nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima.

Izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat kao i sertifikat ovlaštene firme. Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

 

               

 

Postoji i mogućnost pakovanja robe na plastične palete, pri čemu je roba upakovana i vakumirana streč folijom. Ovaj način pakovanja je jeftiniji i utiče na smanjenje ukupnih troškova transporta.

 

 

Kontejnerski transport:

LCL – Zbirni transport robe vršimo po najpovoljnijim cenama i preporučujemo ga klijentima kojima je potreban transport manjih količina robe, jer značajno snižava cenu transporta i ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.

FCL – Full Container Load, za klijente koji zakupljuju zapreminu celog kontejnera, vršimo transport robe na bilo koju destinaciju u Africi nudeći najbolje uslove po najpovoljnijim cenama na Balkanu.

Avio transport:

Beocontrol vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe u Egipat:

  • -Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
  • -Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
  • -Utovar/istovar robe
  • -Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
  • -Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije
  • -Obavljanje carinske procedure i svih špediterskih radnji
  • -Distribucija
  • -Praćenje pošiljki tokom transporta
  • -Obaveštavanje klijenta o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe u Egipat i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com