Avio i kontejnerski transport robe u Liberiju

Liberija je država u zapadnoj Africi, između Sijera Leonea na zapadu (dužina granice 306 km), Gvineje na severu (563 km), Obale Slonovače na istoku (716 km) i Atlantskog okeana na jugozapadu (dužina obale 579 km). Obuhvata 96 917 km² teritorije, na kojoj živi oko 4 miliona stanovnika.

Glavni grad i najveća luka je Monrovija. Na izborima u oktobru 2017, bivši fudbaler i dobitnik zlatne lopte 1995. godine, Džordž Vea, izabran je za predsednika Liberije. Dugotrajan građanski rat i politička nestabilnost, od kraja 1980-ih do početka 2000-ih, učinili su Liberiju jednom od najsiromašnijih afričkih zemalja.

Znatna su prirodna bogatstva Liberije (hidropotencijali, šume, plodno tlo, rude), no siromašno je oko 50% stanovništva (2017). U sastavu BDP-a udeo uslužnog sektora je oko 53%, poljoprivrede 36%, a industrije 11%. Glavninu poljoprivredne ponude čine kafa, kakao, palmino ulje, pirinač, tapioka, šećer, banane, a značajan je i uzgoj ovaca. U industriji je vodeće rudarstvo (gvozdena ruda, zlato, dijamanti), te proizvodnja drvne građe i gume. Izvozi se ruda gvoždja, dijamanti, zlato, guma, drvo, palmino ulje, kafa, kakao…. U uvozu prevladavaju gorivo, mašine, vozila, hemikalije, tehnička roba i hrana.

Saobraćajna mreža je zbog dugotrajnih ratnih sukoba devastirana i zapuštena. Od 490 km železničkih pruga, koje su najvećim delom služile za prevoz gvozdene rude (vlasništvo rudarskih kompanija), obnovljene su tek neke linije. Glavna luka je Monrovija, ostale su Buchanan (luka za izvoz rude gvoždja), Greenville i Harper. Od ukupno 10 600 km puteva (6% asfaltiranih), najvažnija je saobraćajnica izgrađena u obalskom delu, koja povezuje Monroviju s Gvinejom i Sijera Leoneom. Plovidba se delimično odvija rekama Saint Paulom (44 km uzvodno od ušća) i Cavallom (81 km). Liberija je zemlja sa najvećom trgovačkom mornaricom na svetu. Brodovlasnici, čiji brodovi plove pod liberijskom zastavom, najvećim  delom su stranci. Međunarodnom avio prometu služi aerodrom “Roberts International Airport” nedaleko od Monrovije.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Liberije. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju  da  transport robe  do Liberije    i  obratno organizujemo po vrlo povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Liberije nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Liberije, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kontejnerski transport:

LCL – Zbirni transport robe vršimo po najpovoljnijim cenama i preporučujemo ga klijentima kojima je potreban transport manjih količina robe, jer značajno snižava cenu transporta i ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.

FCL – Full Container Load, za klijente koji zakupljuju zapreminu celog kontejnera, vršimo transport robe na bilo koju destinaciju u Africi nudeći najbolje uslove po najpovoljnijim cenama na Balkanu.

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Liberije:

 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Liberije, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe