Avio i kontejnerski transport robe u Madagaskar

Madagaskar je država na istoimenom ostrvu (4. najveće na svetu) u zapadnom delu Indijskoga okeana. Obuhvata 587 295 km² teritorije, na kojoj živi oko 22 miliona stanovnika. Od afričkoga kopna deli ga oko 390 km širok Mozambički kanal.

Glavni i najveći grad je Antananarivo, a najveće luke su Tomasina, Mahajanga i Toliari.

Madagaskar je još uvek među siromašnijim zemljama sveta. Nakon sloma socijalističkog ekonomskog modela, od polovine 1990-ih, pokrenuta je liberalizacija i privatizacija, ali bez značajnijeg rasta BDP-a. U strukturi BDP-a sektor usluga čini 63%, poljoprivreda 25%, a industrija 12%. Od prirodnih bogatstava, Madagaskar ima značajna ležišta grafita, hromita, uglja, boksita i kremena. Takodje, ima bogat riblji fond, mogućnosti za proizvodnju soli i hidroenergetske potencijale. U poljoprivrednoj proizvodnji prevladavaju kafa, vanilija, šećer, kakao, pirinač, tapioka, banane, živa stoka i riba. U rudarskoj ponudi dominira hromit. Osim prehrambene industrije, značajna je proizvodnja sapuna, tekstila, cementa, papira i naftnih derivata.

Saobraćajna mreža Madagaskara slabo je razvijena, naročito u zapadnom i severnom delu ostrva. Železnička mreža (835 km) sastoji se od dve potpuno odvojene mreže, koje povezuju lučka središta na istočnoj obali sa gradovima u gorovitoj unutrašnjosti (Toamasina–Antananarivo–Antisirabe i Manakara–Fianarantsoa). Od 37 476 km puteva asfaltirano je samo 16%. Glavne  morske luke su Toamasina, Mahajanga i Antsiranana. Međunarodni aerodrom Ivato je kraj prestonice Antananarive.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/sa Madagaskara. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe do Madagaskara  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/sa Madagaskara  nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Madagaskara, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kontejnerski transport:

LCL – Zbirni transport robe vršimo po najpovoljnijim cenama i preporučujemo ga klijentima kojima je potreban transport manjih količina robe, jer značajno snižava cenu transporta i ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.

FCL – Full Container Load, za klijente koji zakupljuju zapreminu celog kontejnera, vršimo transport robe na bilo koju destinaciju u Africi nudeći najbolje uslove po najpovoljnijim cenama na Balkanu.

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/sa Madagaskara:

 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler. 

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/sa Madagaskara, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe