Avio i kontejnerski transport robe u Sudan

Sudan je država u severoistočnoj Africi, po površini treća na kontinentu. Na severoistoku izlazi 853 km dugom obalom na Crveno more, na severozapadu se graniči sa Libijom (dužina granice 383 km), na severu sa Egiptom (1275 km), na jugoistoku sa Etiopijom (769 km) i Eritrejom (605 km), na jugu sa Južnim Sudanom (2 184 km), na jugozapadu sa Srednjoafričkom Republikom (175 km) i na zapadu sa Čadom (1 360 km). Obuhvata 1 844 797 km² teritorije na kojoj živi oko 40 miliona stanovnika.

Sudan zauzima uglavnom dolinu Nila od Wadi Halfe na severu do granice sa Južnim Sudanom na jugu. Istočno od doline Nila pruža se kamenita Nubijska pustinja. Ona je od Crvenog mora odeljena sa visoravni Hamoyet (2778 m).

Sudanska privreda se još uvek velikim delom zasniva na poljoprivredi (70% zaposlenih i 35% BDP-a), ali se u poslednjih nekoliko godina beleži rast lake industrije, a povoljnim ekonomskim trendovima doprinosi i nedavno započeta proizvodnja nafte zahvaljujući kojoj je zemlja 1999. prvi put zabeležila višak u trgovinskoj razmeni sa inostranstvom. Privredno su najaktivniji središnji delovi zemlje uz reku Nil, gde živi 60% stanovnika koji stvaraju oko 85% BDP-a. U poljoprivredi se ostvaruje 35% BDP-a, u industriji 25%, a u uslužnom sektoru 40%. Od prirodnih bogatstava Sudan poseduje naftu, zlato, srebro, gvozdenu rudu, bakar, hrom, cink, hidroenergetske potencijale…. U poljoprivrednoj ponudi prevladavaju pamuk, kokos, pšenica, šećerna trska, tapioka, mango, papaja, banane, susam, krompir i stoka. Većinu izvoza čine nafta, derivati i petrohemijski proizvodi, zatim pamuk, susam, šećer i meso. Glavninu uvoza čine hrana, roba široke potrošnje, vozila, medicinska oprema i oružje.

Glavne  luke su Port Sudan i Suakin (Crveno more). Nil je plovan tokom cele godine. Železnička mreža duga je 5 831 km, a glavni železnički pravac je Al-Ubayyid–Kartum–Wadi Halfa sa ograncima Atbara–Port Sudan i Sennar–Kassala–Haiya. Putna mreža je duga 11 900 km, od toga je 36% asfaltirano, a cele godine su prohodni putevi samo u južnom delu. Najveći aerodromi su u prestonici Kartumu, kao i u Port Sudanu i Jubi.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Sudana. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe i selidbe stvari do Sudana  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz  Sudana nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Sudana, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL) 

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Sudana:

 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Sudana, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe