Avio i kontejnerski transport robe u Jermeniju

Jermenija  je država na Kavkazu s glavnim gradom Jerevanom. Ima površinu od 29 800 kv. kilometara, gde živi oko 3 miliona stanovnika. Republika Jermenija se na zapadu graniči sa Turskom, na severu sa Gruzijom, na istoku s Azerbejdžanom, a na jugu sa  Iranom i sa  azerbejdžanskom enklavom Nahičevan. Jermenija je nastala 1991. godine na području bivše Jermenske SSR.

Privreda Jermenije veoma zavisi od stranih investicija, kao i od finansijske pomoći mnogobrojne dijaspore. Pre sticanja nezavisnosti ekonomija ove zemlje uglavnom se temeljila na industriji tj. proizvodnji mašina, elektronike, hemikalija, hrane, gume i tekstila. Sirovine za proizvodnju dolazile su iz drugih sovjetskih republika, dok je njih Jermenija snabdevala vlastitim industrijskim proizvodima.

Nakon raspada SSSR 1991. godine, značajno je porasla važnost poljoprivrede u jermenskoj ekonomiji, te je pred kraj 1990-ih ovaj postotak narastao na preko 30% BDP-a i preko 40% u strukturi zaposlenosti stanovništva. Ovo povećanje važnosti poljoprivrede pripisuje se potrebi osiguranja prehrane stanovništva, budući da je prvo razdoblje tranzicije obeleženo neizvesnošću i propašću industrijskih grana. Sa stabilizacijom i rastom privrede, udeo poljoprivrede opao je na oko 20%, iako ova grana ekonomije još uvek zapošljava preko 40% stanovništva.

Najobilnija rudarska bogatstva Jermenije su bakarcinkzlato i olovo. Električna energija se najvećim delom proizvodi gorivom uvezenim iz Rusije, uključujući i nuklearno gorivo. Vrlo značajan izvor energije je i hidroenergija.

Jermenija ima razvijen drumski, železnički i vazdušni saobraćaj. Najveći saobraćajni čvor je glavni grad Jerevan. Ukupna dužina železničke mreže u domenu javnog saobraćaja u Jermeniji je 825 km. Ovo se odnosi na pruge širokog koloseka (1520 mm), osobene za zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza. Ovi podaci ne uključuju industrijske i druge pomoćne pruge. Takođe, celokupna železnička mreža nalazi se severno od Jerevana.

Ukupna dužina puteva u Jermeniji je preko 16 000 km. Pravih auto-puteva nema, ali na prilazima velikim gradovima postoje bolje saobraćajnice sa 3 i 4 trake. U zemlji postoji 11 zvanično upisanih aerodroma, od čega 5 sa čvrstom podlogom. Sa IATA kodom su 2 aerodroma, oba sa komercijalnim letovima: Međunarodni aerodrom „Zvarnoc“ u Jerevanu i Aerodrom” Širak” Đumriju.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Jermenije. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da  transport robe  do  Jermenije  i  obratno organizujemo po

veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Jermenije nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Jermenije, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL) 

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Jermenije:

-Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

-Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije

-Utovar/istovar robe

-Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

-Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije

-Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

-Distribucija

-Praćenje pošiljki tokom transporta

-Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Jermenije, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe