Avio i kontejnerski transport robe u Jordan

Jordan je država u jugozapadnoj Aziji, između Sirije na severu (dužina granice 375 km), Iraka (181 km) na istoku i Saudijske Arabije (728 km) na istoku i jugu, te Izraela (238 km) i Palestine (97 km) na zapadu. Jordan na jugu dopire do Crvenog mora (zaliv Aqaba). Obuhvata 88 778 km², gde živi oko 6,5 miliona stanovnika.

Najviše stope ekonomskog rasta Jordan je imao od 1992. do 1996, uz prosečni porast BDP-a od 9%. Od 1997. do 2002. došlo je do privredne stagnacije, pa se BDP povećavao po prosečnoj stopi od 1,5%. Zbog toga su posle 1999. Godine pokrenute reforme u privrednom i finansijskom sistemu, uz privatizaciju velikog broja državnih kompanija i banaka, kako bi se privukle nove strane investicije, osobito u slobodnu zonu uz Akapski zaliv i u više industrijskih zona širom zemlje. U strukturi BDP-a poljoprivreda ima udeo od 5%, industrija 25%, a uslužni sektor 70%. U sklopu usluga najbrži je razvoj turizma (uz reku Jordan i Mrtvo more), koji ostvaruje 12% BDP-a i 15% zaposlenosti. Jordan ima oskudne prirodne izvore. Osim fosfata i potaše, ne poseduje nijedan izdašniji izvor (prva nalazišta nafte još su neprofitabilna, a hronična je nestašica vode). Pod šumama je manje od 1% zemljišta, a obradivo je manje od 4%. U poljoprivredi prevladava proizvodnja pšenice, ječma, krompira, maslina, lubenica, grožđa, susama, duvana, datula, banana i agruma, a u stočarstvu uzgoj ovaca, koza, goveda, pilića, kamila i magaraca. Industrija se temelji na preradi fosfata, proizvodnji naftnih derivata, cementa i potaše. Glavninu izvoza čine fosfati, potaša, hrana i tradicionalne rukotvorine… Glavninu uvoza čine nafta, industrijska oprema, hrana, živa stoka i roba široke potrošnje.

Ukupna dužina puteva u Jordanu je 7299 km, pri čemu je najgušća  saobraćajna mreža u severozapadnom delu zemlje. Glavne saobraćajnice idu od severa zemlje prema luci Aqabi, te od Amana prema Jerusalimu, prema Siriji i prema Iraku. Železnička mreža je duga 509 km i sastoji se od jordanskoga dela pruge Hejah (Hedžas), koja ide od granice sa Sirijom, preko Amana do Ma‘ana na jugu (putnički promet), te od pruge koja povezuje ležišta fosfata u okolici Ma‘ana sa lukom Aqaba. Jedina jordanska luka Aqaba  nalazi se na obali istoimenog zaliva Crvenog mora. Glavne  međunarodne vazdušne luke su Aman i Aqaba.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Jordana. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da  transport robe  do  Jordana  i  obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Jordana nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Jordana, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Jordana:

-Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

-Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije

-Utovar/istovar robe

-Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

-Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije

-Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

-Distribucija

-Praćenje pošiljki tokom transporta

-Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Jordana, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe