Avio i kontejnerski transport robe u Južnu Koreju

Južna Koreja je država u južnome delu korejskog poluostrva. Zauzima 99 313 km² teritorije, na kojoj živi oko 52 miliona stanovnika. Kopnenu granicu ima samo sa Severnom Korejom (DNR Korejom) na severu (238 km, demilitarizovana zona između njih obuhvata 1262 km²). Dužina obale Žutog i Japanskoga mora, te Korejskoga prolaza iznosi 2413 km. Južna Koreja ima i oko 3 580 ostrva, od kojih je najveći Čeju.

Od 1962. do 1994. godine prosečna godišnja stopa ekonomskog rasta Južne Koreje bila je oko 10% (izvoz je rastao oko 20% godišnje). Privredni razvoj se zasnivao na čvrstim vezama države i krupnih kompanija, te banaka, na direktnim državnim zajmovima i jemstvima, mnogobrojnim uvoznim ograničenjima, subvencioniranju izvoza, te na potpori radništva vladinim reformama. Po vrednosti stranih investicija (3 do 10 milijardi USD godišnje 1998–2002) Južna Koreja je među vodećim državama sveta. U strukturi BDP-a najveći je udeo uslužnog sektora (60,2%), a potom industrije (37,5%) i poljoprivrede (2,3%). Bogata i raznolika je poljoprivredna ponuda (pirinač, pšenica, voće, povrće, mleko, jaja, svinje, goveda, živina, ribe), dok u industrijskoj ponudi prevladavaju elektronika, automobili, mašine, hemikalije, brodovi, čelik, tekstil, odeća i obuća. Južna Koreja poseduje nalazišta uglja, grafita, molibdena, olova, a raspolaže i sa obilatim  hidroenergetskim potencijalima.

Intenzivan privredni razvoj tokom poslednjih 50 godina pratio je i razvoj industrije saobraćajnih sredstava i prometne mreže. Dužina putne mreže porasla je sa 40 635 km 1971. godine na 99 024 km tokom 2015. godine (od toga je 92% asfaltirano). Veći gradovi Južne Koreje povezani su međusobno savremenim višetračnim auto-putevima (dužina auto-puteva je 13 670 km). Dužina železničke mreže je 3 873 km, od čega je glavnina elektrificirana. U novije doba gradi se brza železnica (brzina do 305 km/h). Zbog političkih odnosa sa Severnom Korejom, Južna Koreja nema putne i železničke veze sa kopnenim delom Azije, već samo brodske i vazdušne. Glavni  međunarodni aerodrom je Inčeon, a ostale velike vazdušne luke su Seul, Busan  i Čeju. Položaj Južne Koreje na poluostrvu okruženom morem i snažan razvoj industrije i trgovine doveli su do  razvoja pomorskoga prometa: među 100 najvećih svetskih luka čak je 6 južnokorejskih. Najveća luka je Busan (ubraja se u glavne kontejnerske luke sveta), a ostale su velike luke Kwangyang, Ulsan, Inčeon (luka Seula), Daesan (kraj grada Seosana) i Pohang.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Južne Koreje. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe do Južne Koreje  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Južne Koreje nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Južne Koreje, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL) 

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.
Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca. 

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Južne Koreje:

 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Južne Koreje, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe