Avio i kontejnerski transport robe u Kazahstan

Kazahstan  je država u srednjoj Aziji, između Rusije na severu (dužina granice 6 846 km), Kine na istoku, (1 533 km), Kirgistana (1051 km) i Uzbekistana na jugu(2203 km), te Turkmenistana na jugozapadu (379 km). Na zapadu izlazi na Kaspijsko jezero (dužina obale 2340 km), a na jugozapadu na Aralsko jezero (1070 km). Obuhvata 2 724 900 km² teritorije, na kojoj živi oko 17 miliona stanovnika. Kazahstan je 9. država na  svetu po veličini i najveća od svih koje nemaju izlaz na more.

Kazahstan se pruža između donjeg toka Volge i Kaspijskoga jezera na zapadu i Altaja na istoku u dužini od približno 3000 km, te između južnog Urala i Zapadnosibirske nizije na severu do Ustjurtskoga ravnjaka, Aralskoga jezera, te podnožja Kirgiškoga gorja i Tien Shana na jugu u dužini od približno 1700 km.

Nakon raspada SSSR-a i osamostaljenja Kazahstan je početkom devedesetih bio u privrednoj stagnaciji. Od 1996. Kazahstan reformiše privredu i privatizuje državnu imovinu. Takodje, preduzima velike investicije u naftnu industriju. Tako pokrenut ekonomski razvoj, uz godišnje stope rasta BDP-a od 6% do 10%, rezultirao je ubrzanim prosperitetom na svim poljima. Kazahstan je po naftnim zalihama (veće od 100 milijardi barela), među vodećim zemljama sveta; naftna su ležišta uglavnom uz Kaspijsko jezero i istočno od Tengiza. Osim naftom i gasom, Kazahstan je bogat nalazištima uglja i ruda gvoždja, hroma, nikla, kobalta, bakra, molibdena, cinka, boksita, zlata i uranijuma. U strukturi BDP-a poljoprivreda ima udeo od 15%, industrija 30%, a usluge 55%. U poljoprivrednoj ponudi prevladavaju živa stoka, žitarice, pamuk i vuna; u industrijskoj ponudi nafta, gas, derivati, čelik, traktori, poljoprivredne mašine i građevinski materijal; u sektoru usluga prevoz nafte i trgovina. Oko 40% izvoznih prihoda donosi nafta, a ostatak izvoz žitarica, žive stoke, mesnih prerađevina i metalurških proizvoda. Većinu uvoza čine industrijski strojevi i oprema, te motorna vozila.

Saobraćajna mreža se sastoji od 97 418 km puteva (asfaltirano ili s tvrdom podlogom 89,4%) i 15 333 km železničkih pruga. Glavna međunarodna vazdušna luka je Alma Ata, a ostale su Astana, Karaganda, Aqtau, Aqtöbe, Atyrau, Kustanaj, Šymkent i Uralsk. Glavne su luke na obali Kaspijskoga jezera Atyrau i Aqtau. Dužina unutrašnjih plovnih puteva iznosi 4151 km. Plovne su reke Sir-Darja i Irtiš. Razgranata je mreža naftovoda (20 238 km) i gasovoda.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Kazahstana. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe do Kazahstana  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Kazahstana nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Kazahstana, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Kazahstana:

-Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

-Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije

-Utovar/istovar robe

-Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

-Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije

-Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

-Distribucija

-Praćenje pošiljki tokom transporta

-Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Kazahstana, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe