Avio i kontejnerski transport robe u Laos

Laos  je država u jugoistočnoj Aziji (Indokina), između Kine na severu (dužina granice 423 km), Vijetnama na istoku (2130 km), Kambodže na jugu (541 km), Tajlanda na zapadu (1754 km) i Mjanmara (Burma, 235 km) na severozapadu. Obuhvata 236 800 km² teritorije, na kojoj živi oko 6,5 miliona stanovnika.

Laos je jedna od najsiromašnijih azijskih zemalja. Privreda je pretežno u državnom vlasništvu, saobraćajne i telekomunikacione veze su oskudne, a ekonomski razvoj otežavaju česte poplave i potresi. U strukturi BDP-a udeo poljoprivrede iznosi 50%, usluga 27%, a industrije 23%. Od prirodnih bogatstava Laos poseduje značajan šumski fond, hidroenergetske potencijale, gips, zlato, kalaj, te ukrasne kristale. U poljoprivrednoj ponudi prevladavaju krompir, ječam, pšenica, kafa, šećerna trska, duvan, pamuk, čaj i pirinač, te svinjsko, goveđe i pileće meso. U industriji je značajna proizvodnja kalaja, gipsa, drva, električne energije, prehrambenih proizvoda. Najznačajniji izvozni proizvodi su drvo, električna energija, kafa i kalaj, a uvoze se vozila, oprema i gorivo.

Železničkih pruga nema, osim 4 km pruge uz laosko-tajlandsku granicu. Teretni terminal Thanaleng (pruga Bangkok–Dongphosy), 20 km jugoistočno od Vientiana, služi za promet roba iz Tajlanda i luka jugoistočne Azije prema glavnome gradu. Od ukupno 39 568 km puteva asfaltirano je oko 15%. Najvažnije saobraćajnice vode uzduž reke Mekong. Veoma živ promet odvija se Mekongom, sa  pristaništima Vientiane, Savannakhét, Luang Prabang i Paksé. Međunarodne aerodrome imaju Vientiane (najveća), Paksé i Luang Prabang.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Laosa. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe do Laosa  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Laosa nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Laosa , mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

 Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

 Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Laosa:

-Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

-Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije

-Utovar/istovar robe

-Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

-Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije

-Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

-Distribucija

-Praćenje pošiljki tokom transporta

-Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Laosa, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe