Avio i kontejnerski transport robe u Maleziju

Malezija je država u jugoistočnoj Aziji, koja se sastoji od Zapadne Malezije, na Malajskom poluostrvu, i od Istočne Malezije, na severnom i severozapadnom delu ostrva Borneo. Poluostrvski deo Malezije graniči se sa Tajlandom (506 km) na severu i Singapurom na jugu. Na zapadu izlazi na Malajski prolaz, a na istoku na Južnokinesko more. Ostrvski  deo Malezije (Sabah i Sarawak) na Borneu graniči se sa Indonezijom (1782 km) i Brunejom (381 km), a izlazi na Južnokinesko more na severu, te na Sulusko i Celebeško more na severoistoku. Obuhvata 330 396 km² teritorije, na kojoj živi oko 30 miliona stanovnika.

Od 1970-ih Malezija se ubrzano ekonomski razvija: proizvodnju i izvoz sirovina sve više zamenjuju najmodernija informaciona tehnologija, elektronika i turizam. U strukturi BDP-a vodeći su uslužni sektor (48%) i industrija (40%), a potom poljoprivreda (12%). Za višegodišnji rast BDP-a po prosečnoj godišnjoj stopi od 5% zaslužan je prvenstveno industrijski sektor, sa godišnjim stopama rasta od 10% do 18%, te izvoz, koji ostvaruje oko 70% BDP-a. Privrednom rastu pogoduju niski troškovi rada (upola niži nego u Singapuru i Hong Kongu) i strane investicije, uglavnom iz Singapura, Japana, Južne Koreje i SAD. Od prirodnih izvora značajna su nalazišta kalaja, drva, bakra, gvoždja i boksita, te posebno nalazišta nafte i gasa na Borneu. Obradivo je manje od 6% zemljišta, a česte su štete od poplava i šumskih požara. Uz informacionu tehnologiju i opremu, te elektroniku (čine oko 65% ukupnog izvoza), značajne izvozne kvote ostvaruju gumarski proizvodi, kalaj, tekstil, konfekcija, drvo, nameštaj, hemikalije, prirodni gas, naftni derivati i palmino ulje. Većinom se uvoze vozila, industrijska oprema, oružje i plastika.

Kopneni dio Malezije ima dobro razvijenu mrežu saobraćajnica, za razliku od ostrvskog dela (Borneo). Dužina železničke mreže iznosi 1 792 km, uglavnom u Zapadnoj Maleziji, a samo 134 km u Sabahu na ostrvu Borneo. Duž Malajskoga poluostrva prolaze dve pruge (zapadna i istočna), koje spajaju sever (Tajland) sa jugom (Singapur). Dužina putne mreže je 204 170 km, od čega je asfaltirano oko 160 000 km. Najgušća mreža je uz zapadnu obalu Malajskog poluostrva. Važnu prometnu ulogu ima obalska plovidba. Glavne morske luke su Klang (ubraja se u najprometnije luke sveta), Pulau Pinang (George Town), Johor (Pasir Gudang), Tanjung Pelepas, Kuantan i Port Dickson u Zapadnoj Maleziji, Sandakan i Kota Kinabalu u Sabahu, te Bintulu (izvoz gasa), Miri i Kuching u Sarawaku na ostrvu Borneo. U Istočnoj Maleziji veliku važnost ima rečna plovidba, osobito u Sarawaku (reka Rajang). U vazdušnom saobraćaju aktivno je više od 60 vazdušnih luka, od kojih su glavne Kuala Lumpur/Sepang, Kota Kinabalu, Pinang/George Town, Kuching, Miri, Johor (Senai) i Langkawi.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Malezije. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju  da  transport  robe  do  Malezije   i  obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Malezije nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Malezije, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Malezije:

 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler. 

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Malezije, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

 

Posetioci sajta koji su videli ovu stranicu takođe su posetili:

               

 

Zahtev za transport robe