Avio i kontejnerski transport robe u Mongoliju

Mongolija je država u srednjoj Aziji, između Rusije na severu (dužina granice 3 543 km) i Kine na jugu, istoku i zapadu (4 677 km). Obuhvata 1 564 100 km² teritorije, na kojoj živi oko 3  miliona stanovnika. Mongolija je najslabije naseljena država sveta. Najgušće su naseljena područja na severu zemlje, oko prestonice Ulan Bator i gradova Erdenet i Darhan, a najređe pustinja Gobi.

Zbog velike udaljenosti od mora Mongolija se ubraja u najizolovanije krajeve sveta. Planine čine čak 42,5% površine zemlje.

Nakon raspada SSSR-a Mongolija je bila u privrednoj stagnaciji. Sa ekonomskim reformama od 1996. usledio je spor privredni oporavak, uz prosečne godišnje stope rasta BDP-a od 3,5%. Brži razvoj ograničava nedostatak obrazovane radne snage, tržišnih uslova i stranih ulaganja. U strukturi BDP-a udeo poljoprivrede je 35%, industrije 30%, a usluga 35% . Glavninu domaće prehrambene ponude (pšenica, zob, ječam, krompir) osigurava zaostala poljoprivreda, sa pretežno nomadskim stočarstvom (goveda, ovce, koze, konji, kamile). Bogata su ležišta uglja, bakra, molibdena, fosfata, volframa, nikla, cinka, gvoždja, zlata i srebra. U izvozu Mongolije preovladjuju bakar, živa stoka, mesne prerađevine, vuna…, a u uvozu  oprema, naftni derivati, električna energija, građevinski materijal, vozila, hemikalije, šećer, čaj…

Dužina železničke mreže iznosi 1 810 km, a putne 49 250 km, od čega je samo 4% asfaltirano. Glavne su saobraćajnice Transmongolska železnička pruga i auto-put, koje prolazeći kroz središnji deo zemlje povezuju Rusiju (Transibirska železnica) sa Kinom (1v400 km). Na njima leže glavna industrijska i trgovačka središta – Ulan Bator, Darhan i Erdenet. U pustinjskom i planinskom području važnu ulogu imaju karavanski putevi (kamile). Unutrašnja plovidba odvija se na jezeru Hövsgöl Nuur. Plovne su reke Selenga (270 km) i Orhon (175 km), ali je promet slab (reke i jezera zimi se zaleđuju). Međunarodna vazdušna luka je aerodrom “Buyant Uhaa” kraj Ulan Batora.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Mongolije. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe do Mongolije  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz Mongolije nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Mongolije, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

  • Transport robe avionskim saobraćajem
  • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Mongolije:

-Pakovanje i priprema robe za uslove transporta

-Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije

-Utovar/istovar robe

-Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera

-Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije

-Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji

-Distribucija

-Praćenje pošiljki tokom transporta

-Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Mongolije, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe