Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Avio i kontejnerski transport robe Rusija

Kompanija Beocontrol u saradnji sa svojim partnerima uspela je da prevaziđe sve rizike i probleme vezane za transport robe u Rusiju i ponudi svojim klijentima jednu od najkvalitetnijih i najpovoljnijih usluga na tržištu.

rusija

Rusija kao jedno od najvećih tržišta na svetu i sa potrošnjom koja je stalno u porastu, uvek je bila zanimljiv partner kako uvoznicima, tako i izvoznicima.

Pored industrijskih grana koje su oduvek bile karakteristične za Rusiju, kao što je energetika, u Rusiji su otvorene i mnoge fabrike po licencama zapadnih kompanija. Dominantnu ulogu u transportu robe u Rusiju ima železnica, koja ima najrazvijeniju infrastrukturnu mrežu i kojom se prevozi oko 83 odsto robe u ovoj zemlji.

Mi poznajemo slabosti i prednosti ruskog transportnog sistema, i svojim klijentima nudimo transport robe u Rusiju svim vrstama transporta – drumskim, železničkim, avio i vodenim, a mreža naših saradnika omogućila nam je da na raspolaganju uvek imamo transportna vozila za prevoz bilo koje vrste robe.

Izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat kao i sertifikat ovlaštene firme. Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

 

               

 

Postoji i mogućnost pakovanja robe na plastične palete, pri čemu je roba upakovana i vakumirana streč folijom. Ovaj način pakovanja je jeftiniji i utiče na smanjenje ukupnih troškova transporta.

 

 

U mogućnosti smo da organizujemo transport svih vrsta robe – konvencionalnih tereta, specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe – koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni  transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe – najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i vreme. Kombinuju se različiti vidovi saobraćaja – drumski, železnički i avio
 • Kontejnerski transport – transport robe u kontejnerima možemo organizovati, u skladu sa potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava jeftin transport manje količine robe na dugačkim relacijama. U uslovima kada pošiljka zahteva deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski i tranzitno vreme isporuke nije od veće važnosti.

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti od ugovaranja zakupa prostora, koordinacija isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, organizacija popunjavanja teretnice, organizovanje izvoznog carinjenja, predaje napunjenog kontejnera agentu.

Zbirni transport robe Rusija najpogodniji je oblik transporta kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Uz uslugu transporta robe u Rusiju, nudimo Vam da za Vas obavimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vađenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinski procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijente o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Omogućavanje klijentu da sam, u realnom vremenu prati svoju pošiljku

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje i kojom se obavezuje da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obešteti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe iz Rusije eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com