Avio i kontejnerski transport robe u Tadžikistan

Tadžikistan je  država u središnjem delu Azije. Graniči se sa Avganistanom na jugu (dužina granice iznosi 1 206 km), Uzbekistanom na zapadu i severozapadu (1 161 km), Kirgistanom na severu (870 km) i Kinom na istoku (414 km).  Obuhvata 142 600 km² teritorije na kojoj živi oko 8 miliona stanovnika.

Tadžikistan je pretežno planinska zemlja. Planine prekrivaju 93% teritorija, a čak se polovina površine ove zemlje nalazi na visini iznad 3000 metara.

 

Građanski rat od 1992. do 1997. zaustavio je ekonomski razvoj Tadžikistana. Iako se privreda nakon rata  oporavlja socijalnim i ekonomskim reformama, kao i privatizacijom, Tadžikistan je ostao jedna od najsiromašnijih azijskih zemalja. Doznake zaposlenih u inostranstvu (uglavnom u Rusiji), čine značajan dopinos prihodima zemlje. U strukturi BDP-a udeo uslužnog  sektora je 50%, industrije 26%, a poljoprivrede 24%. U poljoprivredi prevladava uzgoj pamuka, žitarica, voća i povrća, a u industriji proizvodnja aluminijuma, cinka, olova, tekstila… Proizvodnja aluminijuma čini oko 40% ukupne industrijske proizvodnje. Fabrika aluminijuma kraj Tursunzode, otvorena 1975, među najvećima je na svetu. Od prirodnih bogatstava Tadžikistan poseduje hidroenergetske potencijale i nalazišta zlata, srebra, uglja, rude cinka i gvoždja, kamene soli, antimonita, volframita, nafte, plina… Glavninu izvoza čine aluminijum, pamuk, električna energija, prehrambeni proizvodi, tekstil…. Tadžikistan najviše uvozi iz Rusije, Kazahstana, Uzbekistana, Kine…

Saobraćajna mreža je razvijena uglavnom u zapadnom delu zemlje. Železnička mreža, duga 680 km, povezana je sa Uzbekistanskom. Putna mreža duga je 27 767 km (asfaltirano je oko 83%). Otvaranjem 5 km dugog tunela Anzob u gorju Gissar omogućen je promet između Hudžanda na severu i Dušanbea na jugu i u zimskim mesecima. Međunarodni aerodromi su u prestonici Dušanbeu, kao i u Hudžandu, Kurgan Tjubeu i Kuljabu.

Kompanija Beocontrol već godinama organizuje avio i kontejnerski transport robe do/iz Tadžikistana. Iskustvo i mreža pouzdanih saradnika koje smo stekli, omogućavaju da transport robe i selidbe stvari do Tadžikistana  i obratno organizujemo po veoma povoljnim cenama i u najkraćem mogućem roku.

Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, pa uslugu transporta robe do/iz  Tadžikistana nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

Bilo da robu uvozite ili izvozite do Tadžikistana, mi ćemo vam omogućiti najbrži i najlakši način transporta:

 • Transport robe avionskim saobraćajem
 • Kontejnerski transport robe (LCL i FCL)

 Avio transport

Beocontrol Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, sigurno i povoljno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke.

Uslugu transporta robe kompanija Beocontrol organizuje po principu „od vrata do vrata“, “od luke do luke” i “od aerodroma do aerodroma”. Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski transport do najbližeg aerodroma ili luke. Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle će je isporučiti na adresu primaoca. 

Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni kontejnerski transport (LCL) omogućava povoljan i pouzdan transport manje količine robe na dugačkim relacijama. Kada pošiljka zahteva SAMO deo prostora kontejnera, kada je klijentu bitno da su troškovi transporta niski, a tranzitno vreme isporuke manje bitno, optimalno rešenje je – prekomorski zbirni kontejnerski transport (LCL).

Transport punih kontejnera (FCL)

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti: od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom i koordinacije isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, pa preko organizacije popunjavanja teretnice, organizovanja izvoznog carinjenja i predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, do praćenje kretanja broda sve do luke iskrcaja i organizacije istovara robe – prekomorski transport punih kontejnera (FCL) je naša specijalnost.

U našoj ponudi je i izrada drvenih fumigiranih sanduka, koji poseduju validan pečat  i sertifikat ovlašćene firme. Kako biste lako i brzo osigurali usaglašenost sa svetskim i evropskim propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu sa Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera. Fumigacija je postupak uništavanja insekata gasom (dezinsekcija), odnosno vrlo opasnim hemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), ovaj odgovoran postupak mogu provoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim i tehnički osposobljenim kadrovima.

               

 

Beocontrol ponuda obuhvata i mogućnost pakovanja robe na plastičnim paletama! Vaša roba je upakovana i vakumirana streč folijom, što znatno smanjuje ukupne troškove transporta i rizike oštećenja.

 

 

Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe do/iz Tadžikistana:

 • Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
 • Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
 • Utovar/istovar robe
 • Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
 • Distribucija
 • Praćenje pošiljki tokom transporta
 • Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Pošto Beocontrol poseduje preko 1 000 m2 sopstvenog magacinskog prostora, nudimo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.

Da bismo stekli Vaše poverenje izdajemo i garanciju kako za kvalitet usluge, tako i za bezbednost Vaše robe.

Robu koju transportujemo možemo dodatno osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima imamo potpisane ugovore, Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu avio i kontejnerskog transporta robe do/iz Tadžikistana, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe