AVIO I KONTEJNERSKI TRANSPORT ROBE U BELGIJU

Belgija

Belgija (Kraljevina Belgija) je država u Zapadnoj Evropi, na jugoistočnoj obali Severnog mora, koja na zapadu prelazi u kanal Lamanš, sa površinom 30.528 km2 i velikom gustinom naseljenosti – 337,3 st./km2. Pored belgijske obale je peskovita nizija, koja se prema unutrašnjosti na jugu nastavlja u močvarne predele, talasastu niziju i niže planine na jugoistoku (Ardeni). Klima je priatlantska na severozapadu i umereno-kontinentalna na jugoistoku. Najduže reke: Šelda i Mez, sa pritokom Sambrom; reke su povezane kanalima. Najgušće naseljene oblasti su Brisel i aglomeracija Antverpen–Gent–Malin–Luven.

Brisel je sedište institucija Evropske unije sa brojnim upravnim, naučnim, kulturnim, bankarskim, osiguravajućim i drugim ustanovama. U Belgiji je razvijena poljoprivreda: pšenica, kukuruz, duvan, šećerna repa, jabuke, svinje, goveda, ovce; ribarstvo. Rudno bogatstvo: ugalj, prirodni gas; hidroenergija. Razvijena industrija: hemijska, brodogradnja, metalurgija, cementna, prehrambena, elektrotehnička, tekstilna… Antverpen je  svetski centar trgovine dijamanata i glavna belgijska luka.

Kompanija Beocontrol od samog osnivanja prevoz robe do/iz Belgije ima u standardnoj ponudi transportnih usluga.

Mreža od preko 1 000 agenata širom sveta omogućila je kompaniji Beocontrol da robu veoma brzo i jednostavno transportuje do/iz Belgije sa bilo koje destinacije.

Stalne investicije kako u dobre partnerske odnose, tako i u profesionalnu opremu, omogućili su da Beocontrol ispunjava sve potrebe klijenata kada je u pitanju transport robe do/iz Belgije.

U prilici smo da Vam ponudimo transport standardnih tereta – paletizovanih  ili nepaletizovanih,  transport specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe do ili iz Belgije može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni ili vodeni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinacija ovih modela saobraćaja (drumski, železnički, avio i vodeni) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati prema potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe do/iz Belgije najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored usluge transporta robe do/iz Belgije, klijentima  nudimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vadjenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Pogodnost da sami klijenti, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje obavezujući se da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obeštetiti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Belgije i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe