AVIO I KONTEJNERSKI TRANSPORT ROBE FINSKA

finska

Finska je nordijska država u severoistočnoj Evropi, ograničena Baltičkim morem na jugozapadu, Finskim zalivom na jugoistoku i Botničkim zalivom na zapadu. U grupaciji zemalja kojoj pripada (skandinavske zemlje), ona je nizijska, jer joj najviši vrh jedva prelazi 1 300 metara nadmorske visine. Finska se graniči sa Švedskom i Norveškom na zapadu i severu, i Rusijom na istoku.

Bogata zemlja prekrivena šumama je najvredniji resurs Finske. Omorikabor i srebrna breza su preovladjujuća stabla drveća na teritoriji Finske, koja zauzima 338 hiljada kv. kilometara. Najizdašniji prirodni resursi ove zemlje su drvotreset, toplokrzne životinje, hidroenergetski potencijali  i  riba. Finska takođe ima više nalazišta metala, medju kojima se izdvajaju cink, bakar, gvoždje i nikl. Vanadijum, srebro i zlato se godinama eksploatišu, dok su najobilniji nemetali granit i krečnjak.

Kompanija Beocontrol nudi brzu, sigurnu i povoljnu uslugu transporta robe do/iz Finske, po konkurentnim cenama.

Naša vozila polaze u Finsku nekoliko puta nedeljno, pri čemu možemo transportovati sve vrste robe. Konstantno ulaganje kompanije Beocontrol u najsavremeniju opremu omogućava da klijentima ponudimo pouzdan transport u Finsku kako konvencionalnih tereta, tako i specijalnih (vangabaritnih) tereta, rasutog tereta, opasnih materija i robe koja se mora prevoziti pod određenim temperaturnim uslovima u hladnjačama.

U zavisnosti od vrste robe koja se transportuje, zadatih rokova i mesta utovara, prevoz robe do/iz Finske organizujemo drumskim, železničkim i avio transportom.

Kompanija Beocontrol u saradnji sa preko 1 000 agenata širom sveta nudi uslugu transporta robe između Finske i bilo kog mesta na svetu, u najkraćem mogućem roku.

Kako bismo svojim klijentima omogućili najpovoljniji transport, prevoz robe organizujemo kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, avio ili vodeni transport), svojim klijentima smanjujemo troškove i skraćujemo vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinujući različite vidove transporta (drumski, železnički, avio i vodeni transport),  dobija se optimalno rešenje za medjunarodni transport robe na dužim relacijama, jer se tako smanjuju troškovi i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati, u skladu sa potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe do/iz Finske najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored  transporta robe do/iz Finske, za svoje klijente možemo obaviti i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Pribavljanje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke tokom transporta
 • Omogućavanje klijentima da sami, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol svojim klijentima daje pravnu garanciju da će transport robe do/iz Finske biti izvršen u skladu sa dogovorom, kao i da će biti obeštećeni u slučaju nastanka štete.

Kompanija takođe nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Finske, kao i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe