AVIO I KONTEJNERSKI TRANSPORT ROBE U JERMENIJU

Jermenija  je država na Kavkazu s glavnim gradom Jerevanom. Ima površinu od 29 800 kv. kilometara, gde živi oko 3 miliona stanovnika. Republika Jermenija se na zapadu graniči sa Turskom, na severu sa Gruzijom, na istoku s Azerbejdžanom, a na jugu sa  Iranom i sa  azerbejdžanskom enklavom Nahičevan. Jermenija je nastala 1991. godine na području bivše Jermenske SSR.

Privreda Jermenije veoma zavisi od stranih investicija, kao i od finansijske pomoći mnogobrojne dijaspore. Pre sticanja nezavisnosti ekonomija ove zemlje uglavnom se temeljila na industriji tj. proizvodnji mašina, elektronike, hemikalija, hrane, gume i tekstila. Sirovine za proizvodnju dolazile su iz drugih sovjetskih republika, dok je njih Jermenija snabdevala vlastitim industrijskim proizvodima.

Nakon raspada SSSR 1991. godine, značajno je porasla važnost poljoprivrede u jermenskoj ekonomiji, te je pred kraj 1990-ih ovaj postotak narastao na preko 30% BDP-a i preko 40% u strukturi zaposlenosti stanovništva. Ovo povećanje važnosti poljoprivrede pripisuje se potrebi osiguranja prehrane stanovništva, budući da je prvo razdoblje tranzicije obeleženo neizvesnošću i propašću industrijskih grana. Sa stabilizacijom i rastom privrede, udeo poljoprivrede opao je na oko 20%, iako ova grana ekonomije još uvek zapošljava preko 40% stanovništva.

Najobilnija rudarska bogatstva Jermenije su bakarcinkzlato i olovo. Električna energija se najvećim delom proizvodi gorivom uvezenim iz Rusije, uključujući i nuklearno gorivo. Vrlo značajan izvor energije je i hidroenergija.

Jermenija ima razvijen drumski, železnički i vazdušni saobraćaj. Najveći saobraćajni čvor je glavni grad Jerevan. Ukupna dužina železničke mreže u domenu javnog saobraćaja u Jermeniji je 825 km. Ovo se odnosi na pruge širokog koloseka (1520 mm), osobene za zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza. Ovi podaci ne uključuju industrijske i druge pomoćne pruge. Takođe, celokupna železnička mreža nalazi se severno od Jerevana.

Ukupna dužina puteva u Jermeniji je preko 16 000 km. Pravih auto-puteva nema, ali na prilazima velikim gradovima postoje bolje saobraćajnice sa 3 i 4 trake. U zemlji postoji 11 zvanično upisanih aerodroma, od čega 5 sa čvrstom podlogom. Sa IATA kodom su 2 aerodroma, oba sa komercijalnim letovima: međunarodni aerodrom „Zvarnoc“ u Jerevanu i aerodrom “Širak” Đumriju.

Kompanija Beocontrol od osnivanja 2000. godine obavlja trasport robe i selidbe stvari do/iz Jermenije.

Mreža od preko 1 000 agenata širom sveta omogućila je kompaniji Beocontrol da robu veoma brzo i jednostavno transportuje do/iz Jermenije sa bilo koje destinacije.

Stalne investicije kako u dobre partnerske odnose, tako i u profesionalnu opremu, omogućili su da Beocontrol ispunjava sve potrebe klijenata kada je u pitanju transport robe do/iz Jermenije.

U prilici smo da Vam ponudimo transport standardnih tereta – paletizovanih  ili nepaletizovanih,  transport specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe do ili iz Jermenije može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni ili vodeni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinacija ovih modela saobraćaja (drumski, železnički, avio i vodeni) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati prema potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe do/iz Jermenije najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored usluge transporta robe do/iz Jermenije, klijentima  nudimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vadjenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Pogodnost da sami klijenti, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje obavezujući se da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obeštetiti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Jermenije i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe