AVIO I KONTEJNERSKI TRANSPORT ROBE LITVANIJA

litvanija

Litvanija je država u severoistočnoj Evropi, na obali Baltičkog mora. Na severu se graniči sa Letonijom (dužina granice 453 km), na istoku sa Belorusijom (680 km), na jugu sa Poljskom (91 km), a na jugozapadu sa Rusijom (Kalinjingradska oblast, 227 km). Dužina obale Baltičkog mora iznosi 90 km. Obuhvata 65 300 km² teritorije, na kojoj živi oko 3 miliona stanovnika.

Litvanija je pretežno ravničarska zemlja, smeštena na zapadnom delu Istočnoevropske nizije, u porečju srednjeg i donjeg toka reke Njemen (Nemunas). Kao istočna granica Rusije, a zapadna granica Evropske Unije, Litvanija predstavlja veoma važnu tranzitnu zonu kada je reč o prevozu robe iz EU na tržišta Rusije i Azije i obratno.

U prvim godinama nezavisnosti nakon raspada SSSR-a (1990–95) Litvanija je bila u krizi: BDP se smanjio za više od 40%, uz godišnju stopu inflacije od 800 do 1500%. Kroz reforme (više od 80% državnih preduzeća i gotovo celi energetski sistem su privatizovani do 2004. godine), Litvanija ostvaruje najvišu stopu rasta BDP-a u Evropi (oko 6,5%), ima nultu inflaciju, stabilan tečaj, suficit u budžetu, a stopu nezaposlenosti svela je na manje od 12%. Najveći udeo u BDP-u ima uslužni sektor (61%), potom industrija (31%) i poljoprivreda (8%). Ekonomski su najznačajnije naftna, prehrambena i metalska industrija, uz proizvodnju el. energije, te rastući uslužni sektor.

Litvanija ima važnu prometnu ulogu u povezivanju Rusije i Belorusije s Baltičkim morem i srednjom Evropom. Dužina železničke mreže iznosi 1768 km, a putne 82 911 km (od toga je 87,2% asfaltirano). Glavne saobraćajnice povezuju Klaipėdu sa Minskom preko Kaunasa i Viljnusa. Radi povezivanja baltičkih zemalja sa srednjom Europom u izgradnji je oko 1000 km dug auto-put “Via Baltica” od Helsinkija preko Talina, Rige i Kaunasa do Varšave. Unutrašnji plovni put dug je 452 km. Plovidba se odvija uglavnom rekom Njemen (glavna luka Kaunas). Najveća morska luka je Klaipėda, koja ima trajektni (veze s Nemačkom i Švedskom) i naftni terminal. Međunarodni aerodromi su Viljnus, Kaunas, Palanga i Šiauliai.

Mreža od preko 1 000 agenata širom sveta omogućila je kompaniji Beocontrol da robu veoma brzo i jednostavno transportuje do/iz Litvanije sa bilo koje destinacije.

Stalne investicije kako u dobre partnerske odnose, tako i u profesionalnu opremu, omogućili su da Beocontrol ispunjava sve potrebe klijenata kada je u pitanju transport robe do/iz Litvanije.

U prilici smo da Vam ponudimo transport standardnih tereta – paletizovanih  ili nepaletizovanih,  transport specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe do ili iz Litvanije može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni ili vodeni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinacija ovih modela saobraćaja (drumski, železnički, avio i vodeni) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati prema potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe do/iz Litvanije najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored usluge transporta robe do/iz Litvanije, klijentima  nudimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vadjenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Pogodnost da sami klijenti, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje obavezujući se da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obeštetiti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Litvanije, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe