Transport robe Monako

Monako je kneževina na obali Sredozemnog mora (Azurna obala), nedaleko od francusko-italijanske granice. Obuhvata svega 1,95 km² teritorije, na kojoj živi oko 33 hiljade stanovnika. Kneževina je urbanizovano područje, sa najstarijom delom – glavnim gradom Monako. Najveće i najpoznatije mesto je Monte Karlo, a ostala naselja su La Condamine i Fontvieille.

Monako leži na padinama Primorskih Alpa (Alpes Maritimes) i na uskom obalskom području, dugom 4,1 km i širokom od 0,15 do 1 km.

Najveći deo BDP-a (više od 80%), Monako ostvaruje spoljnom trgovinom, u kojoj prevladavaju turističke usluge (72% BDP-a) i ponuda luksuznih proizvoda. Razvijeni su zlatarstvo, prehrambena i kozmetička industrija, cvećarstvo i dr. Poreskom politikom Monako pogoduje privlačenju stranog kapitala, te je postao jedno od najsigurnijih tzv. poreskih utočišta. Broj zaposlenih približno je jednak broju stanovnika, zahvaljujući dodatnoj radnoj snazi iz Francuske.

Železničkim prugama, auto-putevima i brodskim linijama Monako je dobro povezan sa turističkim središtima italijanske i francuske rivijere.

Gotovo od samog osnivanja, transport robe do/iz Monaka nalazi se u standardnoj ponudi kompanije Beocontrol.

Mreža od preko 1 000 agenata širom sveta omogućila je kompaniji Beocontrol da robu veoma brzo i jednostavno transportuje do/iz Monaka sa bilo koje destinacije.

Stalne investicije kako u dobre partnerske odnose, tako i u profesionalnu opremu, omogućili su da Beocontrol ispunjava sve potrebe klijenata kada su u pitanju transport robe i selidba stvari do/iz Monaka.

U prilici smo da Vam ponudimo transport standardnih tereta – paletizovanih  ili nepaletizovanih,  transport specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe do ili iz Monaka može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni ili vodeni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinacija ovih modela saobraćaja (drumski, železnički, avio i vodeni) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati prema potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe do/iz Monaka najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored usluge transporta robe do/iz Monaka, klijentima  nudimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vadjenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Pogodnost da sami klijenti, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje obavezujući se da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obeštetiti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Monaka, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe