AVIO I KONTEJNERSKI TRANSPORT ROBE ŠVAJCARSKA

svajcarska

Švajcarska je država u srednjoj Evropi, koja zauzima središnji deo velikog alpskog luka. Na severu se graniči sa Nemačkom (dužina granice 334 km), na severozapadu i jugozapadu sa Francuskom (573 km), na jugu i jugoistoku sa Italijom (740 km), a na istoku sa Lihtenštajnom (41 km) i Austrijom (164 km). Obuhvata 41 285 km² teritorije na kojoj živi oko 8,5 miliona stanovnika.

Švajcarska je visokoplaninska zemlja i sastoji se od 3 različita prirodnogeografska dela: Jure na severozapadu, švajcarske visoravni (Mittelland) u središnjem delu i Alpa na jugu i jugoistoku.

Saobraćajna infrastruktura je veoma razvijena. Švajcarska ima najgušću železničku mrežu u Evropi: 5 323 km elektrificiranih pruga – 3 172 km u vlasništvu državnih železnica. Više od 90% ukupnog tranzitnog teretnog prometa robe obavlja se železnicom. Ispod alpskih prevoja prokopani su mnogobrojni železnički tuneli.

Ukupna dužina puteva iznosi 71 553 km, od čega su 1 429 km auto-putevi. Od 1941. Švajcarska ima vlastitu trgovačku mornaricu sa matičnom lukom u Bazelu na reci Rajni. U spoljnoj trgovini služi se stranim lukama, najviše Roterdamom u Holandiji. Unutrašnja plovidba razvijena je na jezerima. Ukupna dužina unutrašnjih vodenih puteva iznosi 745 km. Zbog geografskog položaja Švajcarska ima poseban značaj u međunarodnom avio prometu. Glavne aerodromi su Cirih, Ženeva i Bazel.

Mreža od preko 1 000 agenata širom sveta omogućila je kompaniji Beocontrol da robu veoma brzo i jednostavno transportuje do/iz Švajcarske sa bilo koje destinacije.

Naš profesionalni tim za klijente bira najpovoljniju transportnu rutu, pa u zavisnosti od vrste robe i zadatih rokova, robu do/iz Švajcarske možemo prevoziti drumskim, železničkim i vazdušnim saobraćajem.

Pored usluga transporta robe, Beocontrol obavlja i sve vrste selidbi stambenih i poslovnih prostora do/iz Švajcarske, i to specijalizovanim vozilima.

U prilici smo da Vam ponudimo transport standardnih tereta – paletizovanih  ili nepaletizovanih,  transport specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe do ili iz Švajcarske može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni ili vodeni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinacija ovih modela saobraćaja (drumski, železnički, avio i vodeni) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati prema potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe do/iz Švajcarske najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored usluge transporta robe do/iz Švajcarske, klijentima  nudimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vadjenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Pogodnost da sami klijenti, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje obavezujući se da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obeštetiti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Švajcarske, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe